2009-02-09

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi


Türk Edebiyatı Vakfı kültür dünyamıza yeni bir dergi daha kazandırdı: Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. Akademik, hakemli ve milletler arası olan, fakat şahsi kanaatimce içerik olarak genel edebiyat okurlarına da hitap edebileceğini düşündüğüm dergi altı ayda bir çıkacak. Derginin Genel Yayın Yönetmeni ise, çoğumuzun yakından tanıdığı ve halen aynı vakfın çıkardığı Türk Edebiyatı isimli popüler edebiyat dergisinde de aynı görevi başarıyla ve yetkinlikle sürdüren Beşir Ayvazoğlu. Uzun soluklu bir dergi olmasını diliyorum Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin.


Derginin ilk sayısında güzel, ilgi çekici makaleler var. Buyurun içindekilere;


-Nurullah Çetin, Çağdaş Türk Şiirinde Gelenekten Yararlanma Meselesine Kavramsal Bir Çerçeve Denemesi.


-Kabil Demirkıran, Asaf Hâlet Çelebi’nin Gözünden Bir Devrin Edebiyatı.


-Özlem Nemutlu, Ahmet Hâşim Karşısında Orhan Veli.


-Hayrettin Orhanoğlu, Sezai Karakoç’un Şiirinde İmgeler.


-Ali Kurt, Tanzimat’tan Günümüze Türk Şiirinde Vatan Temi.


-Ali Kurt, Türk Matbuatında Mehmet Âkif Ersoy.


-Mehmet Narlı, Tanzimat Romanında Beden ve Kişilk İlişkileri Üzerine Çözümleme.


-Seval Şahin, “Nâhid Sâmi: Yirminci Asrın Kibar Hırsızı”


-Bedia Koçakoğlu, “Dünyanın En Meşhur Kulesi”ne Yakından Bakmak.


-Hasan Kolcu, “Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Aruz Arayışları” Üzerine Bir Değerlendirme.


Ayrıca makalelerin dışında dergide iki bibliyografya ve dört adet kitap tanıtımı var. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’ni tüm seçkin kitapçılarda bulabilirsiniz.


Sağlıcakla kalın.


Mehmet Emre Ayhan


Dergi hakkında daha ayrıntılı bilgi için:

Türk Edebiyatı Vakfı

Divanyolu Cad., No: 14, 34122,

Sultanahmet/İSTANBUL

0212 527 50 32-526 16 15

www.turkedebiyati.com

1 yorum:

edeb ya HU dedi ki...

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Türk Edebiyatına güzel bir hizmet sunmuştur. Esere ve müellife nasıl yaklaşılacağı hakkında okura önemli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca akademik açısından derli toplu bir çalışmadır. başarılarının devamını dilerim.

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com