2009-02-04

Yeni dergi: "Özgün Düşünce"

"Başlamak her zaman coşkulu, umutlu ve direnden bir emeği ve afaka doğru çıkmış bir sabrı dillendirir. Yüklenmiş olduğumuz "emanet" omuzlarımızda taşınamaz bir yük gibi dursa da, o emanet omuzlarımızda iken, "biz" olduğumuzun farkına vararak adımlarımızı daha bir coşkulu, dikkatli, heyecanlı ve daha da sorumlu olarak atarız. Aslında bu emanet bizim omuzlarımızda da değil, kalbimizde ve beynimizdedir. Bir geleneğin mahsulü olduğu gibi, bir emeği de görevlendirendir. Hep yeni başlangıçlara gebe ve her dem şafak gibi ışımak, bir başak gibi filizlenmek üzeredir. Biliriz ki, tarihe karşı sorumlu olanlar ve topluma söylenecek sözü bulunanlar için ne söz ne de umut asla tükenmeyecektir. "Söz"ün bir eylem olduğu kerte, "okuma"nın topluma deklarasyonu ve tebliği ile yükümlü olduğumuz bir misyonu açığa çıkarır."

Yukarıdaki paragraf Üç Aylık İslami Düşünce Dergisi olan Özgün Düşünce'nin Başlarken ki bölümünden ilk paragraftı. Yeni bir bakış açısı elde edinerek, farklı perspektifleri de safına davet ederek çoğulluğu parçalanma ve kafa karışıklığından öte, bakma biçimlerindeki katmanlaştırmaların tanıklık edeceği sosyopolitik bir sureti de ortaya koyuyor Özgün Düşünce.

'Bana eşyanın hakikatini öğret' niyazında bulunan peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.) da evrenle insan arasında anlam kapısını aralamanın peşinde olup, kozmik ilişkinin hikmetini sorgulayarak yol haritasını bulabilmenin çabasındaydı. Çünkü kula kul olmanın, insanın insana feda edilmesinin zulüm olduğunun bilincindeydi. Zulüm, bir şeyi yerinden etmek değil miydi?... İnsanı yerinden etmek en büyük zulüm değil miydi?...

İlk sayısında bir dönemin suskunlaşan, iktidar heyecanı ve bozgunluğunu bir arada yaşayıp dili iktidarla kesilmeye çalışılan İslamî düşüncenin, son yıllarda açılmaya, çoğalmaya, daha gür bir şekilde söylenmeye başlandığı bir zaman diliminde olmanın da sorumluluğu ve yüküyle, İslamî düşüncenin diline farklı bir soluk getirerek daha gür şekilde söylenmeye başlamasına tanıklık ediyor Özgün Düşünce. Müslüman bir sufî ve düşünür olan Réné Guénon (Abdul Vahid Yahya) Modern Dünyanın Bunalımı adlı eserinde insanı robotlaştıran modern hayatın felsefesini ele alırken, düşünsel eylemin sistematiğinde felsefeyi hikmete ulaşmak için kullanılan bir araç olarak görür. Ona göre vahiy saf bilgiye ulaşmak için biçilmiş kaftandır. Ve modern dünyanın açmazını şöyle ifade eder: "Maddî iktidar, manevî otoriteden bağımsız olmak ve sonra siyasal amaçlarla kullanacağını iddia ederek onu kendisine bağlamak isteyince, her tür hiyerarşinin altüst olduğu bir durum baş gösterir; bu da, daha başka zorbalıklara yol açacak olan ilk zorbalıktır." İşte bu noktada, bu gibi dergilerin varlığını anlamlı ve gerekli kılan bir başka husus da ortaya çıkmaktadır: tarihe tanıklık etmek.

İslamî Hareket(ler) boyunca ortaya konulan değerler, devinimler, modernizmin getirdiklerine dair yeryüzünün bir umudu, sancısı olma vasfını da taşıyor. Özgün Düşünce bu değerler silsilesine; değer üretmede "kutsalın ve geleneğin" rolünü üslenerek pozitivizmde tebarüz eden yeni paganlığın saldırısına karşı, ilahi vahyin tüm çağlara hitap eden sesini dillendirmeye çalışmaktadır.

İlk sayısında İslamcılık kavramını irdeleyen bu dergiyi, okuyucunun ellerine bırakıyoruz, Allah ellerimizi bırakmasın.

İslamcılık Düşüncesi / Dün - Bugün - Yarın
Ali Bulaç

İslamcılık: Tercihi Olmayan Bir İmtihan Hâsılası
Abdurrahman Arslan

İttihad-ı İslam, İslamcılık ve İslami Hareket(ler)
Bir Kriz Sürecinde Strateji Arayışları

Ümit Aktaş

İranlı Genç Kuşakların Tesettür Yorumları
Cihan Aktaş

İslamcılığa Dair
Abdülaziz Tantik

İslamcılık Hakkında Bazı Mülahazalar
Veli Karataş

Manevi Alanın Yeniden İnşasında Sezai Karakoç
Ahmet Sait Akçay

Modern Türkiye'de Ulemanın Tükenişi
Mustafa Yıldız

Muhalif İslamcılığı Krizi
Yahya Ayyıldız

İsyan Hakkı – Savunma Hakkı
Dilaver Demirağ

Sezai Karakoç Sempozyumu
Vahdettin Işık

Dini ve Etnik Ayrımcılık Sempozyumuna Kısa Bir Değini
Mustafa Kaylı

İslamlaşmak – Said Halim Paşa
Davut Özgül


Yunus Emre Tozal


İrtibat:
Kirmasti Mah. Kıztaşı Cad. Nalbant Demir Sokak No: 2–4 Fatih / İstanbul
0212 635 99 19

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com