2009-02-01

"Yağmur" dergisi çıktı


Ocak - Şubat - Mart 2009 Sayı: 42

Hasbihâl

Muhterem Yağmur Dergisi Okurları;

Geçen sayıyla onuncu senesini tamamlayan dergimiz, bu ay on birinci yaşına ilk adımını atıyor. Bu güne kadar bizleri yalnız bırakmayan siz değerli okurlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Dileriz, daha nice on yıllara birlikte yürürüz.

Her sayımızın bir öncekinden daha güzel; daha nitelikli olmasını hedefliyoruz. Sizlerden gelen tebrik mesajları da bu hedefimizi gerçekleştirmede bize güç veriyor. Özellikle son sayımız için gerek telefonla gerek elektronik posta yoluyla bizlere ulaşan teşekkürleri, takdir dolu ifadeleri yolumuzun doğru olduğuna dair mutluluk verici emâreler olarak kabul ettik. Bu vesileyle Yağmur'un sizlere ulaşmasına katkıda bulunan -başta yayın heyeti olmak üzere-herkese teşekkür ediyoruz.

Geçen sayıda ilk bölümünü yayımladığımız "Kültür Problemimiz ya da Kendimiz Olma" başyazısı, bu sayımızda da devam ediyor. Geçen sayıda temas edilen hususlara paralel olarak kendi medeniyetimize ait bir sesin, bir nağmenin, bir çizginin, bir üslûbun kendi orjiniyle başkaları tarafından tam temsil edilemeyeceği hakikatine temas ediliyor. Yine bu yazıda, başkalarına ait harsî husûsiyetleri de aynıyla bizim temessül etmemizin imkânsızlığına değiniliyor.

Başyazıyı takip eden sayfalarda müdekkik nazarlarıyla ufuk açıcı yazılara imza atan bir ismi görüyoruz. Sezai Coşkun. Kısa zaman önce İsam Yayınları tarafından neşredilen İslâm Estetiği isimli kitabı inceleyen Coşkun, "San'atla ilgilenen herkesin tarihî süreç içerisinde binlerce eser meydana getiren İslâm estetiğini anlama mecburiyeti vardır." tespitini yaparak Turan Koç imzalı bu kitabın, söz konusu "anlama" çabasına önemli katkıları olacağı üzerinde duruyor.

"Ötekilere Dikkat", Yağmur okurları için biraz farklı; farklı olduğu kadar da ilgi çekici bir yazı. Dünyamızı renklendiren(!) televizyon yapımlarının, iç yüzüne bir yolculuk olarak da okunabilecek olan bu yazı, içinde dikkatli okurlar için oldukça derin sorular barındırıyor.

Ali Şanverdi, bu sayımıza yaşanmış bir hâdiseyi hikâyeleştirdiği "Borçlu" isimli yazısıyla katkıda bulundu. Hikâyeyi bitirdikten sonra Onuncu Söz'ü bir kez daha okuma ihtiyacı hissedeceğinizi düşünüyoruz.

Merve Eker, Mustafa Kutlu'nun muvaffakiyetinin temelini oluşturduğunu düşündüğü iki hususu dile getiriyor makalesinde: Hâkim bakış açısı ve anlatıcının özellikleri. Yazarın, Kutlu'nun 1979 yılında kaleme aldığı Yokuşa Akan Sular'ıyla başlayan incelemesi, Menekşeli Mektup'a kadar devam ediyor.

"Dostun Evi Gönüllerdir", derin tahlilleriyle tanıdığımız M. Said Türkoğlu'nun Yûnus Emre üzerine yazdığı inceleme yazılarının üçüncüsü. Bu bölümde Yûnus'u, düşmanı dahi dost bilen bir anlayışın temsilcisi olarak okurlara takdim ediyor kıymetli kalem M. Said Türkoğlu.

Yüsra Mesude Arslan'ın Mustafa Özçelik'le Nasreddin Hoca üzerine yaptığı mülâkat; Şemsettin Yapar'ın, Bediüzzaman'ın "Münâcât" isimli eserinin edebî yönünü incelediği makalesi; Ahmet Karataş'ın, "Süleymannâmeler" hakkındaki araştırması ve İbrahim Öztürkçü'nün Âkif'in, Âsım'ın neslinden beklentilerini dillendirdiği denemesi bu sayının dikkate değer yazıları.

Şiirlere gelince... Bu sayımız şiir yönüyle de oldukça zengin. Hepsine burada yer vermek elbette mümkün değil. Lakin özellikle Hüseyin Kaya'nın "Yastık Kenarı"nı, Yaşar Beçene'nin "Barla Yamaçları"nı, Ali Osman Dönmez'in "Yol Hâli"ni, ve Yusuf Dursun'un, "Rubâiler"ini beğenerek okuyacağınızdan eminim.

Yeni sayılarda buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Dergide bu ay neler var?

Hasbihâl ( Editör'den ) Yağmur -
Kültür Problemimiz ya da Kendimiz Olma (2) ( Başyazılar ) Yağmur
İslâm Estetiği ( İnceleme ) Sezai COŞKUN
Barla Yamaçları ( Şiir ) Yaşar BEÇENE
Bir Okuma Serüveni ( Makale ) Nuh Utku
Ötekilere Dikkat ( Makale ) Safiye Ünal
Vitrindeki Fotoğraflar ( Deneme ) Enes BAHADIR
Borçlu ( Hikaye ) Ali Şanverdi
Bahar Şöleni ( Şiir ) Hüseyin Yahya BİRİNCİ
Mustafa Kutlu'nun Hikâyelerinde Bakış Açısı ( Makale ) Meryem Eker
Dostun Evi Gönüllerdir ( Deneme ) M. Said Türkoğlu
Yastık Kenarı ( Şiir ) Hüseyin KAYA
Gaz Lâmbaları ( Hikaye ) Sacit Arvasi
Yol Hâli ( Şiir ) Ali Osman DÖNMEZ
Sevinç Çokum'un Romanlarında Millî Kimlik ( Makale ) Meryem Eker
Gazel - Murâdî ( Edebiyat Şahaserleri ) Yağmur
Gazel - Erzurumlu İbrahim Hakkı ( Edebiyat Şahaserleri ) Yağmur
Yakaza ( Deneme ) Yasemin Civelek
Mustafa ÖZÇELİK: ( Mülakat ) Yüsra Mesude ARSLAN
Kuğulu Göller ( Şiir ) Hasan ÇAĞLAYAN
Hüznünüz Düştü Kelimelere ( Hikaye ) Gülbahar REÇBER
Münâcât Üzerine ( İnceleme ) Şemseddin YAPAR
Hasret Türküsü ( Şiir ) Mehmet DOĞAN
Süleymannâmeler ( Makale ) Ahmet Karataş
Çetele ( Hikaye ) Hüdayi CAN
Ne Ayna Ne Gölge ( Şiir ) Ayşe Şehbâl YAŞAR
Ham Sevgiler ( Deneme ) Özlem Üstün
Yankı Gazeli ( Şiir ) Mehmet Kara
Selim Sâbit Efendi Hayatı ve Eserleri ( Makale ) Ahmet Ali Özer
Metal Kuşlar ( Şiir ) Yusuf Türkoğlu
Karanlığa Akan Sular ( Hikaye ) Sinan Davulcu
Rubâiler ( Şiir ) Yusuf Dursun
Âkif'ten Âsım'ın Nesline Mesajlar ( Deneme ) İbrahim Öztürkçü
Asım'dan ( Şiir ) Mehmet Akif ERSOY -

İrtibat:
Emniyet Mah. Huzur Sk. No: 5 P.K. 72 Üsküdar-İSTANBUL
Tel: 0 216 318 60 11 - (3622) Faks: 0 216 422 41 40
yagmur@kulturyayinlari.com
www.yagmurdergisi.com.tr

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com