2009-02-01

"Sincan İstasyonu" dergisi


ŞUBAT 2009, SAYI: 18

Gazze ve şair * Eş Ağıdı * Blues şiir * Aforizmalar * A. Ada’nın söz varlığı ve dili * Eleştirmen şairlere sorduk * Dağlarca’dan izler * Kim, nasıl hatırlanıyor? * “Güzelim gece kelebekleri” * Dergiler tuz buz * İda Dağı’nın eteklerinde şiirin belleğine yolculuk * Düzyazı keşiftir, şiir buluş * Dağlarca kitabına katılmama nedenleri * Şiir değerlendirme kitaplığı * Şimdiki öykücüler * “Şairler Mezarlığı” mı? * Yaşarken değerlendirmek* Bir soruşturma üzerine * Denektaşı * Ne var ne yok

Bu sayıda yer alan şair ve yazarlar:
Adnan Binyazar, Dağlarca, Haydar Ergülen, Abdullah Şevki, Cihan Oğuz, Adil İzci, Merih Günay, R. W. Emerson, Baki Ayhan T. Yusuf Alper, Ali Ekber Ataş, Musa Öz, Dinçer Sezgin, Gökhan Göçer, A. Deniz Abik, Yılmaz Arslan, Osman Serhat, Sina Akyol, Abdülkadir Budak


İrtibat:
Atatürk Cad. İrem İşhanı No: 2/28
Sincan/ANKARA
0312 283 82 66
0536 462 21 70
P.K.6 Sincan/Ankara
sincanistasyonu@mynet.com
www.sincanistasyonu.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com