2009-02-09

Dar Sokak Dergisi

Dar Sokak Dergisi
Aylık Edebiyat Dergisi
Yıl: 2, Sayı:6, Ocak 2009


İçindekiler:
2008 yılı değerlendirmeleri
2008 Antakya Edebiyat Ortamı - Murat Altunöz
2008'de Edebiyat, Dergiler ve Şiir - Abdullah Şevki
2008 yılı Dergiler Değerlendirmesi - Koridor Dergisi Editörü LeventÖzbek

Şiirleriyle
Gül Saatlerine Yolcu ( Şiir ) - Arife Kalender
Açık Metin ( Şiir Çeviri) Macit Abu Goş Arapça'dan Çeviren FaizCebiroğlu
Martı ( Şiir) Halil İbrahim Polat
Ne ki ( şiir) Ahmet Yılmaz Tuncer

Öyküleriyle
Ağladığımız Bir Düğündü İşte ( Öykü) Alper Akçam
Maria (Öykü) Ferit Sürmeli
Kış Önü Kış Ortası ( Öykü) A. Kadir Konuk

Denemeleriyle
Uçup Giden Yalnızlığım (deneme) Onur Aslan
Kurşun ( deneme) Hasan Yolcu

Sinema Oyuncusu Nur Sürer ile Söyleşi - Murat Altunöz

İrtibat:
PK. 16 Antakya- HATAY
murataltunoz@hotmail.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com