2009-02-01

"Türk Edebiyatı" dergisi


HASBIHAL

Sevgili Türk Edebiyatı okuyucuları,

Ocak 2009 sayımızı çok özel yapan “Resim ve Edebiyat” dosyası, daha önceki dosyalarımız ve özel sayılarımız gibi büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu sayımızda herhangi bir konuyu ağırlıklı olarak ele almayı düşünmüyorduk. Şeyh Galib dosyasının kendiliğinden oluştuğunu söyleyebilirim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihî Çevre Koruma Müdürü Cem Eriş Bey’in gönderdiği bilgiler olmasaydı bu dosya da olmayacaktı.

Arşivde öteden beri III. Selim ve II. Mahmud devirlerinin sanat hayatıyla ilgili araştırmalar yapan dostumuz Talip Mert de, Şeyh Galib’in hayatıyla ilgili bazı belgelere ve muhallefatına ulaştığını söyleyince elinizdeki sayının kapak konusunu bulmuş olduk. Şeyh Galib hakkında bir hayli yeni bilgiyi de ihtiva eden dosyamız, Bahtiyar Aslan’ın “Galib Dede’nin Gülü” adlı hikâyesi ve Selim G. Dedeoğlu’nun Nühüft adlı şiiriyle revnak kazandı. Tabii sanat tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu’ndan temin ettiğimiz fotoğraflarla da…

Süleyman Faruk Göncüoğlu, hayatını İstanbul’a vakfetmiş çalışkan bir kültür tarihçisidir. Bazı dostlarıyla birlikte kurduğu Kültür Tarihi Araştırma Merkezi ve İstanbul Şehri Kültür Tarihi Araştırma Merkezi isimlerini taşıyan ve aynı çatı altında faaliyet gösteren iki sivil toplum kuruluşunu beş yıldır yönetiyor. Sadık Kutalmış, kendisiyle Anadolu Hisarı sırtlarındaki bu merkezlerin faaliyetleri ve yayımladığı kitaplar hakkında konuştu. Alim Kahraman da “Şehrin Saklı Hafızası” diye nitelendirdiği Karacaahmet Mezarlığı’nı deneme üslubuyla anlattı.

Cemal Aydın, geçen yıl kaybettiğimiz Filistinli şair Mahmud Derviş’in 1988 yılında yayımlandığında İsrail’de şiddetli tepkilere yol açan “Yürüyenler Eğreti Sözler Arasında” adlı şiiri etrafındaki tartışmalardan söz ediyor. Bu tartışmalar, aynı yıl Palestine, mon pays: l’affaire du poème (Filistin Benim Ülkem: Şiir Meselesi) adlı bir kitapta toplanarak yayımlanmıştı. Bu sayıda söz konusu şiiri ve kısa bir süre önce Mahmud Derviş’in kitaplarından seçme şiirlerle oluşturulan Biz Kaybettik Aşk da Kazanmadı adlı kitap hakkındaki tanıtma yazısını da okuyabilirsiniz. Bu vesileyle, İsrail’in vahşice saldırarak soykırım uyguladığı Gazze’de yaşanan acıları bütün kalbimizle paylaştığımızı ifade etmek istiyorum.

Hiç beklenmedik bir zamanda Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık hakkı iade edilen Nâzım Hikmet’i de ihmal edemezdir. M. Selim Gökçe, öteden beri bu kararın çıkmasını isteyen çevrelerin niçin memnun olmadıkları hakkındaki düşüncelerini ve Nâzım’ın Türkiye’de ve Türkî Cumhuriyetlerde nasıl farklı algılandığını anlatıyor.

Bu sayıda büyük Alman oryantalist Annemarie Schimmel’in “Kedi Müziği” başlıklı hoş bir yazısına da yer verdik. Aynı zamanda ünlü bir kedisever olan Schimmel’in Orientalische Katze (Şark Kedisi) adlı bir kitabı vardır. Türkçesi yakında çıkacak olan söz konusu kitap, dergimizde yazılarını beğenerek okuduğunuzu bildiğim Senail Özkan tarafından tercüme edildi. Yayımladığımız yazı, bu kitabın bir bölümüdür.

Ali Sözer’in “Dibaceler Ne Söyler?” ve Halef Nas’ın “Shakespeare’in Türkçedeki Serüveni” başlıklı yazılarını da ilgiyle okuyacağınızdan eminim. Halef Has’ın yazısı, aslında İnci Enginün hocamızın Türkçede Shakespeare adlı kapsamlı kitabı hakkında bir değerlendirmedir. Fatma Karabıyık Barbarosoğlu’nun Medyasenfoni adlı yeni romanı da Hayati Koca tarafından değerlendirildi. Orhan Güdek ise Semih Kaplanoğlu’nun “Yumurta” adlı filminde sembolik dil ve metafizik arka plan üzerinde durdu.

Bu sayıda, Bahtiyar Aslan’ınki dışında üç hikâyemiz daha var. Ayşe Göktürk Tunceroğlu, Sevgül Yılmaz ve Hayrettin Orhanoğlu imzalarını taşıyan bu hikâyeleri herhâlde beğeneceksiniz. İmzası dergimizde ilk defa yer alan Sevgül Yılmaz’ın kadınlığın problemlerine ustalıkla eğildiği hikâyesine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Şiirlere gelince: Selim G. Dedeoğlu, Sedat Umran, Markabay Aamatov, Mehmet Aycı ve Ali Osman Dönmez, bu sayının şairleri. Kırgız şairi Markabay Aamatov’un “Şair” adlı şiiri Türkiye Türkçesine İbrahim Türkhan tarafından aktarıldı.

Bu aydan itibaren, derginize istemeyerek 1 TL zam yapmak zorunda kaldık. Geçen ay müjdelediğimiz Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları adlı akademik dergimiz de ay başında çıkmış olacak.

Kırkambar’ımızın bu ay çok dolu olduğunu göreceksiniz.Daha güzel sayılarda buluşmak üzere hoşça kalınız. Muhabbetle, efendim.


Beşir Ayvazoğlu

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com