2009-02-06

“Beyaz Gemi”nin 17.Seferi


Aylık kültür ve sanat dergisi “Beyaz Gemi”nin Şubat 2009 tarihli, 17. sayısı yayımlandı. Vefa Taşdelen ve Müştehir Karakaya yönetiminde Van’da yayımlanıyor “Beyaz Gemi”.

Alâattin Karaca “Aynadaki Kara Şiirler, Yort Savul-I” başlıklı yazısında Ece Ayhan’ın şiirine dair çözümlemeler yapıyor. Ece Ayhan’ın şiir anlayışı ve şiirlerin arka planı hakkında önemli tespitleri var. Yazıdan bir iktibas: “Ece Ayhan’ın şiiri anlamsız değil. Onun şiirini anlamanın yolu, şiirindeki poetik mantığı kavramak ve tarihe, çeşitli metinlere yaptığı göndermeleri saptamak. Özellikle metinler arasında attığı ilmekler saptanırsa, Ece Ayhan şiiri bir krapon kâğıdı gibi açılacaktır, bunda kuşku yok.”

“Söz Eve Ne Zaman Dönecek” isimli yazısında Murat Erdem, edebiyat ve gerçeklik ilişkisini sorguluyor. Yazının giriş kısmındaki şu ifadelerde gerçeklikten uzaklaşan günümüz edebiyat ortamına bir eleştiri var. “Gerçekten kopma eğilimi giderek baskın bir tutum haline geliyor edebiyatımızda. Kendilerini bir ekol içinde görmeyen, bireysel söyleyiş ve imge yoğunluğu içinde ortaya çıkan bazı sanatçılar, yine de bir ekol içinde olmaktan kurtulamıyorlar. Sanki “gerçekten kopma” konusunda gizlice fikir birliği etmiş gibiler.” Günümüz şiiri ve öyküsündeki bulanıklığa, belirsizliğe dair bir eleştiri: “Belirsiz bir ruh halinin rüzgârına tutulan sözcükler anlamsızlığın göğünde kanat çırpıyor.”

Zeki Taştan, dergide özellikle roman inceleme, çözümleme, tenkid yazıları ile dikkat çekiyor. “Cennetten Kovulmak Zamanı” başlıklı yazısında Nazan Bekiroğlu’nun yeni romanı “Lâ: Sonsuzluk Hecesi”ni incelemiş. Kitaba dair okunaklı, güzel bir yazı.

Muhsin Macit “Çoruh’un Çocukları-VII” isimli şiirinde ölüme dair duygularını ifade etmiş. “Bense oyundan çağrılmış çocuk gibiyim / Kırkından sonra beynimdeki sızı ne?”

Ömer Demirbağ - “Kadın”, Ayşe Eren -“Kelebek Kanadında Saklı”, Mustafa Ayyıldız - “Paslı Demir”, İsmail Aykanat -“Uzat Saçlarını Yehud/a” Said Coşar - “Karışık Duygular” isimli şiirleri ile dergide yer almışlar.

Vefa Taşdelen, “Sular Nereye Akar” isimli öyküsünde gurbet konusunu güzelce anlatmış. Bir çocuğun hayata bakışı ile dile gelmiş gurbet: “Çimenlerin üzerine yatıp gözlerimi yumdum. Ne zaman adam olacaktım ben? Telli’nin kahvesine ne zaman gidecek, oradan ne zaman haber gönderecektim? Benim öyküm ne zaman başlayacaktı, ne zaman anlatılacaktı?” Duygu ve düşünce dünyamızdaki gurbet kavramı, çevrede yaşananların etkisi ile açılım kazanıyor: “Sular nereye akıyor, yollar nereye gidiyordu? Şu karşıki köyün ardında neresi vardı, kimler vardı, neler vardı? İstanbul neresiydi, nasıldı?” Hayatın içinde olup bitenler daha çok gözlemci bir anlatım ile işlenmiş. İçtenlik ve insan sıcağı “Sular Nereye Akar” isimli öyküde belirgin.

Kâmuran Esen -“Yalnızlık”, Abdullah Şanal - “Edebiyat Sohbetleri”, Devrim Diyar Toprakoğlu – “ Hayat; Aşkı Gönlümde, Eli Boğazımdadır. Bir Hayat Yaşarım ki Yüreğim Ağzımdadır”, Birsen Erol – “Böğürtlen”, Gülistan Çoban – “Kırık Boncuk” isimli yazıları ile dergide yer almışlar.

Şair Müştehir Karakaya’nın “Bilgenin Günlüğü” isimli yazıları devam ediyor. Bir duygu, düşünce adamının hayata, insana bakışı: Acının, yalnızlığın, sevginin, öfkenin gün gün işlenmiş hali.

Dergide bir de çeviri metin yer alıyor: “Gringa ya da Beyaz Kadın”. Bu öykü Katja Behrens isimli yazara ait. Dilimize Ayşegül Yılmaz çevirmiş.

Yahya Kemal’in “Resimsizlik ve Nesirsizlik” isimli yazısına yer verilmiş. Medeniyet tarihimize resim ve nesir odaklı bir bakış denemesi. Dikkate değer tespitler var.

“Beyaz Gemi” dergisi kendi bünyesinde kitaplar yayımlamaya başlamış. Beyaz Gemi Kitaplığı adı ile çıkan kitaplardan bazıları şunlar: “İçinde Eylül Biriktiren Kadın” ve “Düşlerden Aldım Adımı” isimli iki eser Müştehir Karakaya’ya ait. “Filmin Ağlanacak Yeri”ni Muhsin Macit yazmış. Bir de felsefeye dair bir eser: “Önsözler”- S.Kierkegaard.

“Beyaz Gemi”nin yolu açık, ömrü uzun olsun. Dergi için emek verenlere selâm. Nice güzelliklere, iyiliklere…

Abdullah Birokur


İrtibat:

beyazgemivan@hotmail.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com