2009-02-01

"Kültür" dergisi seyahat


KÜLTÜR’DE ÂLEMİ SEYR ETMEK

Kültür dergisi yeni sayısını Seyahat’e ayırdı. Hep gözlemlenen, söze gelen, dile getirilen ama pek de yazılmayan bir konudur Seyahat. İslâm dünyasının belli dönemlerinden yaşamış, önemli seyyahlar, dönemlerinde uzun seyahatlere çıkmışlar. Bunun sonunda geride ciltler dolusu eserler bırakmışlar. Kültür Dergisi, İbn Battuta gibi, Evliya Çelebi gibi yola düşüyor ve o aralanmayan seyahat yollarını ve sayfalarını aralıyor.

Dergide, Ortaçağdan, Osmanlı’dan gün yüzüne çıkmamış, üzerinde pek durulmamış pek çok seyyahın ve yazdıklarının makaleleri yer alıyor. Bunlardan İbn Cübeyr ve Hac Yolculuğu, İsmail Güler tarafından; İsmail Tuncu Bey’in Seyahatleri ve Seyahat yazıları, Nesimi Yazıcı tarafından; Vahit Efendi Sefaretnamesi, Erol Çağlar tarafından; Alûsizâde ve Neşve’tü’ş-şemûl Fi’s-sefer ilâ İslâmbul adlı seyahatnâmesi, Hasan Taşdelen tarafından kaleme alınmış.

Dergide yazılanlar elbette bunlarla sınırlı değil. Özellikle Semavi Eyice’nin yazısı ve Osmanlı İstanbul’unu ifade eden Uğur Demir’in “Osmanlı İstanbul’u fermansız gezilmezdi” yazısı dikkat çeken diğer önemli isimler ve başlıklar. Taha Kılınç, Önder Kaya, Ahmet Kavas, Şemseddin Şeker, Yusuf Turan Günaydın diğer bazı isimler.

Hâlâ “çok gezen mi, çok okuyan mı bilir” etrafında tartışmak yerine, Kültür Dergisi ile hem okuyup, hem seyahat edip kısaca “Seyahat Ya Rasûlallah” deyip âlemi seyr edebilirsiniz.

Türkiye Yazarlar Birliği ve ESKADER tarafından yılın dergisi seçilen Kültür, yeni özel sayılarla okuyucusuyla buluşma için çalışmalarına devam diyor.


Kâmil Büyüker


İrtibat:
fatihguldal@hotmail.com
kulturdergisi@yahoo.com.tr

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com