2009-02-14

"Fayrap" 12


"Fayrap" Aylık edebiyat dergisi Sayı 12, Şubat 2009

Ocak ayıyla birlikte aylık olarak yayımlanmaya başlayan Fayrap dergisi, Şubat ayında çıkan 12. sayısıyla hız kesmeden yoluna devam ediyor.

Kaynak: Meşrutiyet

Bu sayıyla birlikte derginin Meşrutiyet devri Türk şiiri ve edebiyatına eğilmeye başladığını görüyoruz. “Kaynak: Meşrutiyet” başlıklı başyazıda Hakan Arslanbenzer, Tanzimat devrinde başlayan arayışların Meşrutiyet devrinde bir olgunluğa ulaştığını söylüyor ve bu dönemde görülen zıt görüşlerin birlikteliğinin, günümüz şiir ve edebiyatı için de bir kaynak olarak değerlendirilmesi gerekliliğinin altını çiziyor. Yazı, “genç şair için bir okuma kılavuzu” altbaşlığı ile çıkmış.

Bu uzun süreli dosyanın ilk ürünü olarak ise, Mesut Bostan’ın “Yahya Kemal ile kısa bir muhasebe” başlıklı yazısını görüyoruz. Bostan bu yazısında Yahya Kemal’in tarih ve halka bakışını irdelerken, şairinin şiirlerinde ele aldığı halkın muhayyel bir düzeyde kaldığını, bu estetize edici tavrın “toplumsal gerçekliği sıkça ıskaladığını” belirtiyor.

Filistin için şiirler

Şubat sayısının bir diğer dosyası ise “Filistin için şiirler.” Bu dosyada sekiz şairin şiirleri var: Orkun Elmacıgil, Ali Düz, Murat Sözer, Hakan Kalkan, Fazıl Baş, Ali Akyurt, Mehmet Fatih Çelikkaya ve Mesut Bostan. Şubat sayısında yayımlanan diğer şiirlerin şairleri ise, dergiye iki şiiri ile birlikte katılan Ömer Yalçınova, Parçalı Ham şiirlerinin 35.si olan “İŞTE BÖYLE LALECİM.” şiiriyle Ahmet Güntan, Müberra Güney, Esma Güneş, Mesut Bostan ve Yakup Pekdemir.

Hakan Arslanbenzer, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden romancı Şerif Benekçi üzerinden biyografik ve samimi bir yazı kaleme almış: “Betül’e, Edibe’ye, Şerif Beye ve babasızlığıma dair.”

Bu sayının hikayecileri ise, ilk defa bir hikayesiyle okuyucunun karşısına çıkan Emine Baykul ile, Farsça’dan tercüme edilen “Kime selam vereyim?” hikayesiyle modern İran edebiyatının ilk kadın hikaye ve roman yazarı Simin Dânişver.

Heves nereye koşuyor?

Fayrapkitap sayfalarında ilk olarak Sadık Koç’un geçtiğimiz aylarda üçüncü şiir kitabını çıkaran İsmail Kılıçarslan’ın Amerika Sen Busun kitabı üzerine kaleme aldığı yazısını görüyoruz. Koç bu yazısında, Kılıçarslan’ın imgecilikle başlayan şiir serüveninin bu kitapla birlikte tamamen neo-epike döndüğünü söylüyor ve kitabı son şiir olan Amerika Sen Busun’dan itibaren tersten okumayı öneriyor.

Derginin genç şair ve yazarlarından Ali Düz ve Murat Sözer ise Heves Şiir-Eleştiri dergisi üzerine yazmışlar: “Heves nereye koşuyor?” Düz ve Sözer, Heves’in gösterdiği arzu ve şevkin okuyucularda bir beklenti oluşturduğunu fakat derginin siyasetindeki belirsizliklerin dergiyi başarısız bir seçkiye dönüştürdüğünü, derginin sorumluluk almaktan kaçtığını vurguluyorlar.

Bu bölümün ilerleyen sayfalarında ise Orkun Elmacıgil’in, Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı 1973 tarihli bir film olan Canım Kardeşim ve Yunus Bilge Özdemir’in sabık ABD başkanı George W. Bush’a ayakkabı fırlatılması olayı üzerine yazdıkları denemeleri görüyoruz. Özdemir’in yazısında, bu eylemin “bireysel vicdanı lağvederek kamusal vicdana yani hümanizme kapı açtığını” söylediği cümleleri özellikle göze çarpıyor.

Dergi son sayfalarında bugüne kadar yayımlanmış olan 12 sayının dizinini verirken, artık alışıldık hale gelen arka kapak türküsü olarak ise Neşet Ertaş’tan Neyledin Dünya (Aydos)’u sunuyor bizlere.


İÇİNDEKİLER:

> meşrutiyet devri edebiyatı 1

1 kaynak: meşrutiyet (genç şair için bir okuma kılavuzu) | hakan arslanbenzer

5 yahya kemal ile kısa bir muhasebe | mesut bostan

> filistin için

8 toplumun ortasında | orkun elmacıgil

9 ah intikam | ali düz

10 alışılmışın içinde | murat sözer

11 ırak mı sandın filistin’i çanakkale içinde | hakan kalkan

11 müşahhas | fazıl baş

12 orda | ali akyurt

12 orientalism | mehmet fatih çelikkaya

13 durmadan | mesut bostan

> şiirhikaye

14 iki şiir (ömer’in çatılan kaşları, boş gülmüyorum) | ömer yalçınova

16 parçalı ham 35.: işte böyle lalecim (şiir) | ahmet güntan

19 o sırada ben (şiir) | müberra güney

21 tarraka (şiir) | esma güneş

22 fassbinder için biraz anlayış (şiir) | mesut bostan

23 kerim’in bayram şiiridir | yakup pekdemir

24 betül’e, edibe’ye, şerif beye, babasızlığımıza ait | hakan arslanbenzer

27 saat dokuz (hikaye) | emine baykul

31 kime selam vereyim? (hikaye) (farsça’dan çev. turgay şafak) | simin danişver

> fayrapkitap

36 amerika sen busun! ya da neo-epiğe doğru ismail kılıçarslan şiiri | sadık koç

38 çok renkli, az bahaneli, iktidarsız: heves nereye koşuyor? | ali düz & murat sözer

40 canım kardeşim | orkun elmacıgil

42 ‘hepimiz ayakkabı mıyız?’ yahut soğukkanlı bir hayat tarzı olarak çete | yunus bilge özdemir

44 dizin: 1-12. sayılar (eylül 2005-şubat 2009)


İrtibat:
0505 290 5867
0534 960 16 95
mehmetfatihcelikkaya@hotmail.com
http://fayrap.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com