2009-01-31

"Yedi İklim" Filistin


Medeniyet ve edebiyat dergisi Yedi İklim son sayısında "uygarlığın butlanı nihayetindendir" gerçeğinden yola çıkıyor.

"Gerçekte ölen Batıdır" tespitinin yol göstericiliğinde şu uyarılar yer alıyor: "Bir uygarlığın son sınırı, ölüm, daha doğrusu öldürme, düşmanını yok etme konusundaki tavır ve tutumunda belirginleşir. Bizim önderimiz, savaşta insan öldürmenin kurallarını da öğretti bize: "Yaşlılar öldürülmeyecek, çocuklar öldürülmeyecek, kadınlar öldürülmeyecek, tapınaklara sığınanlar öldürülmeyecek, evinde kalanlar öldürülmeyecek." Temel ilke öldürmek değil, yaşatmaktır. Temel ilke, hangi dinden olursa olsun, mazlumların yanında olmaktır. Uygarlığımız güçlü olduğu dönemlerde, bu ilkeleri atalarımız en güzel biçimde uyguladılar. Bunu en iyi bilen Yahudilerdir. O Yahudiler ki, tarihte kaç defa Haçlıların zulmünden Müslümanlar tarafından kurtarılmışlardır. Bugün Yahudiler Batı uygarlığının bir parçasıdır. Ve bu Yahudiler bütün bir ulus olarak bir ölüm makinesine dönüşmüş; hiçbir ilke tanımadan önüne çıkan bütün canlıları; yaşlıları, kadınları, çocukları yok etmektedir.

Ve onun parçası olduğu Batı uygarlığının diğer unsurları bu planlı ve kasıtlı öldürmeye destek vermektedir. Evet Batı sadece sessiz kalmıyor, bu katliama destek de veriyor. Kadınların öldürülmesine, çocukların öldürülmesine, yaşlıların öldürülmesine destek veriyor. Artık bu bir ilkesizlik değil, öldürmeden yana taraf olmaktır. Bu insanlığa aydınlık getirmeyi vaat eden bir uygarlığın, geçmiş örneklerde olduğu gibi, gerçek tavır ve duruşunu sergilediği yeni bir sınanma durumudur. Gerçekte ölen Batıdır"

Yedi İklim bu sayıda Filistin ile Arap edebiyatından, ayrıca yerli şair ve yazarlardan şiir ve öyküler sunuyor. Nizar Kabbani'den "Belkıs Kasidesi", Mahmud Derviş'ten "Muhammed", Emel Dunkul'dan "Gümüş Kentin Hikayesi", Ahmet Mercan'dan "Gazzeli Gülsüm", Kâmil Yeşil'den "Filistinli Ateşböceği"

Yedi İklim'in bu sayısında Kamil Eşfak Berki'den İtiraf, Yürüyen Merdiven, Yok-Easynewyork ve Bir kadın şiir kitabı sordu Bağdat Caddesi'ndeki sergide başlıklı beş şiir okumak mümkün. Zafer Acar'ın uzun şiiri ise Koçaklama adını taşıyor. Zafer Acar'la okuru arasına girmeye niyetim yok ama şu dizeleri sizlere ulaştırmalıyım: "Bir savaş davulu gibi güm güm güm/ çalmaktayım dünyayı şiir tokmağıyla/toplanın ey yaralı askerlerim toplanın etrafıma/ dostlarından önce ölmemelidir şair/ruhları karartacak gerilla harekâtıdır şiir."

Osman Bayraktar'ın "Yaşantılar"ı iki yazıdan oluşuyor. Almaata'da yazılan yazı ata yurdumuz ne de uzakmış yorumunu "Kimliğini Arayan Toplum"la birleştiriyor. "Ahıska Türkçesinde, namaz, "okumak" fiiliyle bütünleşmiş. Bizdeki eylem yanına karşılık, burada namazın "kıraat" yönü ön plana çıkarılmış."

Bayraktan yazısını bağlarken şu önemli cümleyle baş başa bırakıyor bizi: "Evet, namaz hem dua, hem kıraat hem de eylemdir."

Selçuk Küpçük, "Tez dikilmiş duvak" şiirinin bir bölümünde şöyle diyor: "odalar dolusu tahammülden geçiyoruz/ anneler o bilindik endamlarıyla karşılıyor kapıda ölümleri/ tez dikilen duvaklar nasıl da gövdeleniyor mahcup tabutlara/ ey ölüm! Biz kıyamadık alınlarından öpmeye/ sen elmaların kızarmadığı bahçelerden karşıla/ yüzgörümlüğü takılmayan müntehir gelinleri."

Halil Eser'in çizgisinin de yer aldığı Yedi İklim'de Kadir Tanır, Nuhan Nebi Çam, Meral Afacan Bayrak ve Fatma Rânâ Çerçi'nin öykülerinde konaklamak, okur için nefeslenmek anlamı taşıyor. Ali Haydar Haksal'ın "Yahya Kemal'in Hüzünlü ve Duygulu Zamanları: Kur'an ve Ezan" yazısı Yahya Kemal okumalarında unutulmaması gereken bir yazı.

Ali Sözer'in "Ayrılık Otları ve Kulis Şairleri Arasında Türk Şiirinin Durumu", Hakan Arslanbenzer'in "Adaletin Bu Mu Dünya Yahut Türk Şiiri Yıllıklarının Müdafaası", Aykut Nasip Kelebek'in "2008 Yılından Birkaç Zayıf Şiir Eleştirisi" başlıklı değerlendirmeleri okurun içindeki polemik nasırına çok sağlam basıyor.

İrtibat:

Yedi İklim Yayıncılık ve Ticaret Ltd Şti
Bağdat Cad. No: 424/A Kat 4 Esenyurt Durağı
Maltepe / İSTANBUL
0 216 399 19 14
yediiklim@yahoo.com
www.yediiklimdergisi.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com