2009-01-29

"Akpınar"dergisinin 18. sayısı yayımlandı


“Akpınar” dergisinin sunuş yazısında İsmail Özmel söze şöyle başlamış: “Üçüncü yılın son sayısı, 18.sayıya ulaşmak bizi mutlu etti. Aynı zamandan ömürden üç yıl kayıp ettik diyebilir miyiz? Ben kayıp değil ama kazanç sayılabilir diyorum”.

Derginin bu sayısında Kaşgarlı Mahmut’un Karahanlı sahasında 11. yüzyılda yazdığı Türkçe’nin en eski sözlüğü Divânü Lugâti’t-Türk üzerinde durulmuş. 2008 yılının Kaşgarlı Mahmut Yılı olması sebebiyle konuya böylelikle dikkat çekilmiş. Ayrıca dergide Yahya Kemal Beyatlı ve şiiri hakkında da yazılar yer almakta. Derginin bu sayısında yer alan isimler ve yazı başlıkları:

Divânü Lugâti’t-Türk’ten Gaziantep Ağzına Atasözleri - Nadir İlhan
Usul Eksikliği - Ümit Tokatlı
Ömre Bedel Muratlar - Sergül Vural
Süheyl Ünver ve Niğde Defteri - İsmail Özmel
Zaman Zaman İçinde - Osman Yazan
Yahya Kemal’i ve Şiirini Anlamak - Taner Güçlütürk
Şairler - Abdullah Satoğlu
Annem’e Özlem - Handan Türkmen
Hatırlıyorum, Hiç Unutmadım Ki – Murat Soyak
Yahya Kemal Beyatlı’yı Anarken - İsmail Sarıkaya
Türk Edebiyatında Anı Yazma Geleneği ve Bu Gelenekteki Ülkü Tamer’in Anı Kitaplarının Yeri - Muzaffer Çandır
24 Kasım Öğretmenler Günü - Abdülkadir Güler
Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleğinin Önemi- İsmail Karacan
Umudun Bittiği Nokta - Erol Konur
Hüzün Kuşatmaları - İbrahim Berber
Ne Kadar Yaşıyoruz - Tuğba Çetin
Öğretmenim - Abdülkadir Güler
Kültür ve Sanat Dünyamızın Büyük Kaybı: Metin And - İsmail Özmel
Dönme – Baha Oral
Sevgiliye Sesleniş – Şükrü Kacar

“Akpınar” dergisi edebiyat, kültür, sanat ikliminde yolculuğunu sürdürüyor. Bu yolculuğa siz de bir okur, bir yazar olarak destek verebilirsiniz.

Abdullah Birokur


İrtibat:
Yeni Çarşı İş Merkezi B Blok No:1/5 NİĞDE
ismailozmel@hotmail.com
akpinardergisi@hotmail.com
0388 2131250

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com