2009-01-03

Haksöz dergisinde GazzeHAKSÖZ OCAK 2009, 214.SAYISI ÇIKTI

Haksöz Dergisi 2009 yılının ilk sayısını yayınladı. 214. sayıda Haksöz, Gazze’de yaşanan Siyonist katliamı manşete çekti: “Siyonizm Gazze’de İnsanlığı Katlediyor!” diyen Haksöz, herkese sorumluluklarını hatırlatan çağrılarda bulunuyor.

Gündem yazısında aylardır süregelen kuşatmayla zayıf düşürülmüş, gıdasız, yakıtsız, ilaçsız bırakılmış Gazze'nin soykırım boyutuna varan füze saldırılarına karşı başını dik tutmasının gurur vericiliğine dikkat çeken Haksöz, Türkiye ile İsrail arasında sürdürülen ilişkiyi hedef almaya çağırıyor. "Gazze kuşatmasını zincirin buradaki halkasını kırmak suretiyle zayıflatmalı ve böylece kardeşlerimize, Filistin'in özgürlüğü mücadelesine, İslami Direniş'e sahip çıktığımızı göstermeliyiz!" diyen Haksöz, somut taleplere işaret ediyor.

Derginin yayına hazırlandığı sırada gerçekleşen katliama duyulan öfkenin güncesinin verildiği dergide; ülkenin çeşitli şehirlerinde kuşatmaya ve katliama karşı ortaya konan tepkilerden ayrıntı ve fotoğraflara yer veriliyor.

"İşgalciler ve İşbirlikçileri" başlıklı yazısında Iraklı gazeteci Muntazar ez-Zeydi'nin ayakkabı eylemi üzerinden Irak'ta işbirlikçiliğin sefaletine değinen Rıdvan Kaya, konuyu Mısır'ın Gazze ambargosundaki rolüne dikkat çekerek genişletiyor.

Açık Toplum Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi'nin hezeyan dolu "mahalle baskısı" araştırmasını konu edindiği yazısında Bahadır Kurbanoğlu, araştırma/anketin çelişki ve tutarsızlıklarını ortaya konuyor. TRT'nin Kürtçe TV'sini ele alan Eta Bektaş ise Kürtçe TV'ye karşı çıkanlar ile bunu destekleyenlerin tezlerini kıyaslayarak TRT Şeş ile bastırılamayan toplumsal taleplerin manipülasyonun mu hedeflendiğini tartışıyor. M. Ali Aslan, Can Dündar'ın "Mustafa" filmine yönelik tepkiler üzerinden "Atatürk fetişizmi"ni ele alıyor.

Bir diğer yazısında Rıdvan Kaya, ülke gündeminde çokça tartışılan "Ermenilerden özür kampanyası"nı değerlendiriyor. Tartışmanın taraflarının tutarsızlıklarına ve ırkçı boyutlarına işaret eden Kaya, Ermeni tehciri üzerinden şoven zihniyetle hesaplaşmanın gerekliliğine dikkat çekiyor. Bildiriye karşı çıkanlarla birlikte bildirinin sorunlu taraflarını da eleştiren Kaya, özür bildirisini neden imzalamamız gerektiğine de cevap veriyor.

Bombay'da yaşanan saldırıları ele alan Murat Özer, olaydan ayrıntılara da yer verdiği yazısını Müslümanların Keşmir sorununa yaklaşımlarıyla bağlıyor. Bu çerçevede Hindu fanatiklerin Müslümanlara yönelik terör saldırılarını konu edinen Yusuf Abdullah'tan bir çeviri yazıya yer veriliyor. Bir diğer çeviri yazıda ise Dr. Pervez Şafi, küresel ekonomik kriz üzerinden ABD imparatorluğunun çöküş sürecini değerlendiriyor. ABD'nin Sovyetler benzeri bir süreç yaşama ihtimaline dikkat çeken Şafi, ABD'nin sonunun yapacağı tercihe bağlı olduğunu belirtiyor.

Kemalist resmi ideoloji tahakkümünün seküler kutsallar üretmesi, toplumu tek-tipleştirmesi, eğitim yoluyla öğütmesi gibi faktörlerle nasıl da bir niteliksizleşme ve toplumsal yozlaşmaya yol açtığını analiz eden Mehmet Pamak, daha özgür bir toplum için Kemalizm dininin zorba kuşatmasına son vermenin önemine değiniyor. Ufuk Aktaşlı ise Tanzimat'tan bugüne muhafazakârlık sürecini yorumlayarak Türk muhafazakârlığının özelliklerini irdeliyor. Cumhuriyet modernleşmesinde beliren iki damar çizgi olan Kemalizm ile muhafazakârlık arasındaki benzeşmelere dikkat çeken Aktaşlı, AKP süreciyle gelinen noktayı da ele alıyor.

Ayetler Işığında Hayat yazı dizisi kapsamında bu ay Fevzi Zülaloğlu akıl-vahiy çatışması ve İslam'da bilginin kaynağı konusunu ele alıyor. Hüseyin Alan, tevhidi uyanış ve arınma sürecimizdeki dinamikleri tartışırken Abdulhakim Beyazyüz, bir önceki sayıda işlemiş olduğu nefs tezkiyesindeki kazanımlarımız konusunu bu konudaki zaaflarımızla devam ettiriyor.

Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt ve İsmet Özel gibi isimler üzerinden Türkiye'deki edebiyat ortamını değerlendiren Ahmet Örs, bu ortamın yaklaşımlarını tahlil ederek İslami düşünce ve siyasete etkilerini yorumluyor. Asım Öz, Cumhuriyetçi yazar Melih Cevdet Anday'ın "Bir Defterden" kitabı üzerinden bilinmeyen bir yönüne dikkat çekerken; Güven Yakar, dergideki son yazı olarak hac izlenimlerini ayetler, hac menasıkları ve bu ibadetin toplumsal yansımaları açısından paylaşıyor.

Derginin arka kapağı ise TC'nin bir çelişkisine ayrılmış: "Afganistan'ı ölüm tarlalarına çeviren işbirlikçi katil Raşid Dostum'a kucak açan Ankara, Çeçen mülteci İmran Abdulazimov'u sınırdışı ederek ölüme yolluyor."

Haksöz Dergisinde Bu Ay Yer Alanlar:

Gazze'nin Onuru İşbirlikçiliğin Zilleti
HAKSÖZ

İsrail Gazze'de İnsanlığı Katlediyor!
HAKSÖZ

Siyonizm'e ve İşbirlikçiliğe Karşı Safları Sıklaştıranların Güncesi
HAKSÖZ

İşgalciler ve İşbirlikçiler
RIDVAN KAYA

"Mahalle Baskısı" Retoriğine Bir Örnek Daha: Resmi İdeoloji Endeksli Anket Baskısı
BAHADIR KURBANOĞLU

Resmi İdeoloji Gölgesinde TRT-Kürd Bastırılmayan Toplumsal Taleplerin Manipülasyonu mu?
ETA BEKTAŞ

"Mustafa"ya Tepkilerin İfşa Ettiği Gerçek: Atatürk Fetişizmi
M. ALİ ASLAN

Özür Tartışmasının Ortaya Koyduğu Gerçek: Şoven Zihniyetle Hesaplaşmanın Gerekliliği
RIDVAN KAYA

Bombay Saldırıları ve Keşmir Sorunu
MURAT ÖZER

Hindu Din Adamları ve Ordunun Terör İşbirliği
YUSUF ABDULLAH

Süper Güçlerin İflası ve ABD İmparatorluğunun Çöküş Süreci
PERVEZ ŞAFİ

Kemalizm Dininin Kuşatması Altında Niteliksizleşme ve Toplumsal Yozlaşma
MEHMET PAMAK

Muhafazakar Düşünce ve Türk Muhafazakarlığı
UFUK AKTAŞLI

İslam Açısından Bilginin Kaynağı
FEVZİ ZÜLALOĞLU

Tevhidi Uyanış ve Arınma Süreci
HÜSEYİN ALAN

Tevhidi Uyanış Sürecimizde Nefs Tezkiyesiyle İlgili Kazanım ve Zaaflarımız
ABDÜLHAKİM BEYAZYÜZ

Türkiye'de Edebiyat Ortamının İslami Düşünce ve Siyasete Etkileri
AHMET ÖRS

"Bir Defterden"de Açığa Çıkan Önemli Bir Ayrıntı
ASIM ÖZ

Bir Hac Hissiyatının Paylaşımı
GÜVEN YAKAR

İrtibat:
haksozdergisi@gmail.com
0 212 524 10 28
http://www.haksozhaber.net

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com