2009-01-29

"Elif" dergisi


Sayı:(5 - 6) Ocak – Şubat 2009

Suad Alkan’ın editörlüğünde çıkan Elif Dergisi Risale-i Nur’daki sanat, estetik ve belagatla ilgili duyarlılıkları dikkate alan bir izlekte yayın yapıyor. Risale’nin ‘metni’ne vurguda bulunarak, çağın değişen koşullarını, kent kültürünü ve modernizmi edebi bir dil ile dillendirmeye çalışıyor. Risale merkezli dil ve düşünce üretimini esas alan kişileri bir araya getirerek Risalenin hassasiyetleri doğrultusunda bir üslubu geliştirmeyi önemsiyor.

Prof.Paul Dumont

Derginin bu sayısında meşrutiyeti kapağına taşıyor. Bu minvalde Türkiye’de tanınmış Fransız, Türk Dili Edebiyatı ve Uygarlığı profesörü Paul Dumont ile yapılan söyleşide Dumont özetle, İkinci Meşrutiyetin geçmişe ve geleceğe dönük iki yüzü olduğunu,19. yy.da Türkiye'yi sarsan krizlerin meydana gelmesinde Batılı Güçlerin rol aldığını, 1908'den itibaren ortaya çıkan değişimlerin köklerinin, Devlet-i Ali Osmaniye tarafından 2. Mahmut (1808-1839) ve 3. Selim (1789-1807) de dahil olmak üzere saltanatları devresinde yattığını ifade ediyor.

Prof.Kemal Karpat

Derginin ikinci röportajı Amerika’da Prof. Kemal Karpat ile “meşrutiyet” üzerine yapılan röportaj. Safa Mürsel “Cumhuriyet ve Demokrasi” konulu yazısında cumhuriyet ve demokrat manasındaki meşrutiyetin özünde aynı şeyler olduğu hususunun altını çiziyor. Erdem Said Yargıcı ise Bediüzzaman’ın hürriyetle ilgili düşüncelerini değerlendiriyor. Ayrıca Robert Miranda (Da’ud Ali Salaam), Fred A. Reed, Dr. Elmira Akhmetova, S. J. Thomas Michel, Prof. Dr. Oliver Leaman gibi yazar ve akademisyenlerin Bediüzzaman ve demokrasi konulu görüşlerine yer veriliyor. Keza sayfa aralarına Bediüzzaman’ın meşrutiyet, hürriyet ve İslam ilişkisini içeren görüşleri serpiştirilmiş.

Bediüzzaman uzmanı olarak tesmiye edebilen Necmeddin Şahiner 2. “Meşrutiyetin Yüzüncü Yılında O k u m a k v e B e r a b e r l i k” isimli yazısında Bediüzzaman’ın Dahiliye Nezaretine verdiği “dilekçesi-Arz u Hâli” üzerinde duruyor. Belge ilk defa “Elif”te yayınlanıyor.

Tercüme yazıları ile dikkat çeken dergi, son sayısında da bu çerçevedeki yazılar yayımlamaya devam ediyor. Bu anlamda Mıchel de Pracontal’ın “Galileo Davası” isimli yazısı ile Beaufils Vincent’in din, kapitalizm ve Kur’an eksenli yazısı hayli etkileyici. Vincent soruyor: Papa mı yoksa Kuran mı?

Dergide geçtiğimiz günlerde mezarı Konya’ya nakledilen Mevlana aşığı Fransız Prof. Eva de Vitra-Meyerovitch ile ilgili bir yazı da yer alıyor.

Suad Alkan, “Varolmanın Disiplini” isimli yazısında varoluşun, müşahede alanında bulunmayan bir disiplinin meydana çıkışı olduğu tespitinde bulunuyor. Sadık Yalsızuçanlar ‘Gök Ekini Biçmiş Gibi…’ isimli yazısında yakınlarda vefat etmiş bir yakını üzerinden ölümü sorguluyor. Taha Çağlaroğlu yazısında “Temaşa Medeniyeti” isimli yazısında bir temaşa medeniyetinin çocukları olan bizlerin, eşyanın bir gölge, bir yansıma olduğunun farkına varmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ömer Bahadır “Bir Dönemin Analizi” isimli yazısında Bediüzzaman’ın Mektubat isimli eserinden hareketle rüyanın, maneviyatın, meleklerin, seyr ü sülûkün, materyalist ve ruhsuz asrın materyalizmine karşı kâinattaki gerçek realiteler olan İlahi isimler üzerinden duruyor. Mustafa Oral “Bediüzzaman’dan Borges’e Peruk, Maske ve Ayna” isimli yazısında çok kimlikli ve kişilikli modern insanın yüzündeki maskelere indiriyor, insanın kendi öz gerçeğine ayna tutuyor. Akif Tek yazısında sanatta algı farklılıkları ve kimlik sorununa dikkat çekiyor. Gülşen Uysal yazısında dinin ruhun ufku olduğuna işaret ediyor.

Caner Kutlu “Hacı”, Nurefşan ÇAĞLAROĞLU “İkindinin Cam Köşkleri”, Mehmet Nuri Bingöl “Kırk Oda” isimli hikayesi ile katkıda bulundular

Ayrıca, Suad Alkan (Keklik), Mahmut Kaplan (Erek), Halil İbrahim POLAT (Divan Yolu), Said Emin Güngör (Dilek), Abdil Yıldırım (Ne Sandın), Ali Rıza Malkoç (İstemem), Bestami Yazgan (Tanıdım Seni Katil), Rasim Demirtaş (Yusuf Okulu), Mehmet Kara (Gül Yüzler Gazeli) şiirleri ile yer buluyor.


İrtibat:
suadalkan@hotmail.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com