2009-01-18

Kubbealtı Akademi Mecmuası


Kubbealtı Akademi Mecmuası Türkçe Özel Sayısı

37 yıldan beri yayınına aralıksız devam eden Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın Ocak 2009sayısı çıktı. Mütefekkir yazar Sâmiha Ayverdi’nin ilk defa neşredilen yazısı, “Yirminci Asrın Yüzkarası” adını taşıyor. Dergide Beynun Akyavaş, Vicdan Özdingiş’in makaleleri ile Bekir Sıtkı Erdoğan’in dörtlükleri dikkat çekiyor. Türkçeye tahsis edilen bu sayının yazarları arasında Ergun Göze, Yavuz Bülent Bâkiler, Muhterem Yüceyılmaz, Zeynep Uluant, Zeki Önsöz, Meryem Aybike Sinan, Efecan Karagöz, Hüseyin Karaboğa, Kemâl Y. Aren ve Mehmet Nuri Yardım da bulunuyor. Dergide eleştirmen Hüseyin Movit ile Türkçenin günümüzdeki durumu üzerine gerçekleştirilmiş bir de mülâkat yer alıyor.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde çıkan Kubbealtı Akademi Mecmuasıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye www.kubbealti.org.tr internet adresinden veya 0 (212) 5162356 - 5189209 telefonlarından öğrenmek mümkün. Köprülü Medresesi’nde hizmet veren vakfın adresi, Peykhane Sokağı, No. 3 Çemberlitaş / İstanbul

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com