2011-01-02

Hece dergisi, Rasim Özdenören özel sayısı

'Yedi güzel adamdan biri Rasim Özdenören'

Hece dergisi "Yedi Güzel Adamdan Biri Rasim Özdenören" adlı özel sayısı ile hem özel sayı geleneğini sürdürmesi hem de derli toplu bir Rasim Özdenören portresi çizmesi bakımından önemli bir sayı yayımladı

Dokuz bölümden oluşan "Yedi Güzel Adamdan Biri Rasim Özdenören" sunuşu ile başlayan özel sayı Hasan Aycın çizgisi ile devam ediyor. Rasim Özdenören'in "Ben ve Bilincim" adlı yazısının ardından onun hayatını, kişiliğini, düşüncesini, edebibirikimini bakış açısını, tanıklıkları, hatıralarını, mektuplarını, Mavera özelinde dergiciliğini ele alan sayıda ayrıca soruşturma, albüm ve kaynakça yer alıyor. Dergide yer alan bölümler ve yazılar şöyle:

Yedi Güzel Adamdan Biri Rasim Özdenören 5

Hasan Aycın/Çizgi 11

I. BÖLÜM: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (12-140)

Rasim Özdenören/Ben ve Bilincim 12

Vefa Taşdelen/Rasim Özdenören'in Düşünce Yönelimleri 14

Alev Erkilet/"Status Quo Ante": Modern İnsanı Asr-ı Saadet Müslümanlığına Çağırmak 27

Lütfi Bergen/Müslüman Bireyde İki Mesele: Düşünmek ve Yaşamak

–Müslümanca Durumun Çözümlemeleri– 40

Kemal Kahraman/Rasim Özdenören'de Tarih Algısı 71

Murat Erol/Rasim Özdenören: Yerli Yerinde Bir Düşünce 81

Asım Öz/Yorumlayıcı Öznenin İki Dünyası: Eleştirel Süreklilik Reel Politik Kırılma 94

Kenan Çağan/Rasim Özdenören Düşüncesinde Modernleşme Sorunu 106

M. Murat Özkul/Rasim Özdenören Düşüncesinin İthal Bir Kavramla İmtihanı:

Muhafazakarlık 117

Abdurrahim Karadeniz/Ayrıntı, Hem de Nasıl... 127

Dinçer Ateş/Rasim Özdenören'in Medeniyet Tasavvuru 132

Semiha Kavak/Çağın Aydınlık Yüzü 136

II. BÖLÜM: ÖYKÜ, ROMAN, OYUN (141-284)

Şaban Sağlık/Biçim ve İçerik Değişimi Bağlamında Rasim Özdenören

Öyküsünün Geçirdiği Evreler 141

Dursun Ali Tökel/Bir Medeniyet Kurgusu İçerisinde Rasim Özdenören

Hikâyeciliği –Eleştirel Bir Yaklaşım– 165

Mehmet H. Maraşlıoğlu/Bir Âna Sıkışan Hayat: Rasim Özdenören ve Öyküde

Zaman Metafiziği 179

Alâattin Karaca/Öykücülüğünün İlk Döneminde Rasim Özdenören 195

Sadık Yalsızuçanlar/Varlığın Özünden ve Evvel'inden Konuşan Öyküler 212

Mehmet Narlı/Rasim Özdenören'in Öykülerinde Şehir 221

Hilmi Uçan/Rasim Özdenören Öyküsünde Sorgulamalar ve Trajik Tipler 230

Alpay Doğan Yıldız/Rasim Özdenören Hikâyesinin Tematik Boyutu Üzerine 238

İbrahim Demirci/Rasim Özdenören'in Dili Çevresinde Birkaç Gözlem 248

Necati Mert/Rasim Özdenören Öyküsünde İroni ve Hiciv 253

Şahin Köktürk/Rasim Özdenören Hikâyesinde Halk Kültürünün Yansımaları 262

Servet Gündoğdu/Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam'ı Örneğinde Yazar ile

Karakteri Özdeşleştirme Sorunu 272

Salih Nurdağ/"Kapıyı Vuran" ve "Beklenen" Kim? yahut Rasim Özdenören'in

Oyunlarında Kahraman ve Tema Olarak Zaman ve Ölüm 278

III. BÖLÜM: YAZI VE ESERLERİNİN AÇISI (285-356)

Köksal Alver/Rasim Özdenören ve Kent Düşüncesi 285

Necip Tosun/Rasim Özdenören'in Düşüncesinde Kadın ve Aşk 293

Ali K. Metin/Şiir Eleştirisine Bir Yerlilik Örneği 303

Selahattin İpek/Rasim Özdenören'in Edebiyat Görüşü 308

İbrahim Tökel/Rasim Özdenören Göstergeleri 312

Selim Somuncu/Rasim Özdenören'de Kavramsal Düşünme Yöntemi 315

İshak Yetiş/Rasim Özdenören'in Yazılarında Dış Politika 322

Mustafa Şerif Onaran/Rasim Özdenören'in Denemeleri 326

Ümit Apaydın/Özdenören'in Denemelerinde Dostoyevski 331

Selahattin İpek/Rasim Özdenören Dili 333

Mustafa Karaosmanoğlu/Akıncı Beylerinin Kalem Kasrı 339

Şerife Nihal Zeybek/Mavera Dergisi 346

Bekir Şakir Konyalı/Köşe Yazarı Olarak Rasim Özdenören 352

IV. BÖLÜM: TANIKLIKLAR (357-397)

Kâmil Aydoğan/Bir Yazarın Hazırlanışı 357

Ömer Aksay/Eskiz Defteri- Rasim Özdenören 370

Mehmet H. Maraşlıoğlu/Sanatçının Bir Bürokrat Olarak Portresi 375

İsmail Sert/Özdenören Kolumuza Girip... 382

Yılmaz Yılmaz/Sinema ve Televizyonda Rasim Özdenören 388

V. BÖLÜM: MEKTUPLAR (398-470)

VI. BÖLÜM: SORUŞTURMA (471-520)

Atasoy Müftüoğlu/Rasim Özdenören İçin İlâhî Bağışlar ve Ebedî Nimetler

İçerisinde Geçireceği Aziz Vakitler Niyaz Ediyorum 471

Turan Koç/Anlatan Bir Yazar 473

Abdullah Uçman/Rasim Özdenören İçin Birkaç Söz 476

İlhan Kutluer/Rasim Özdenören'in Düşünsel Duruşu 481

Ertuğrul Günay/Rasim Özdenören İçin... 485

Gökhan Özcan/Yazarak Yaşamak, Yaşayarak Yazmak 488

Cemal Şakar/Bir Zincirin Halkası 491

Veysel Çolak/Yüzleşmek, Yüzleştirmek İçin Yazmak 492

Hicabi Kırlangıç/Kıssalar Anlatan Ârif 494

Yunus Develi/Güzel İnsanları Sevmek Gerekir 496

Yıldız Ramazanoğlu/İçi Sonsuzca Dolu Bir Adam 498

Savaş Ş. Barkçın/Rasim Abi... 500

Murat Kapkıner/Eksantrizm–Rasim Özdenören 503

Gönül Yonar Utku/Yaşamın Damarlarına Sızmak 506

Mustafa Köneçoğlu/Sahih Sanattan Tahkiki Düşünceye Rasim Özdenören 508

Muhsin Demirel/Rasim Abi 511

Hüseyin Atlansoy/İkili Sıralı 514

Hasanali Yıldırım/Biraz da Zevk Lütfen 515

Ömer Erinç/Çoksesli Bir Yazar: Rasim Özdenören 516

Süreyya Berfe/Akıl Almaz Ayrıntıların Ustası 518

Ali Ayçil/Titizlik 519

Mustafa Zeki Çıraklı/Köpeksiz Köyde Değneksiz Dolaşanlara Fısıldayan Adam 520

VII. BÖLÜM: KAYNAKÇA (521-552)

M. Nezir Eryarsoy/A. Yazılar/523 • B. Kitaplar/532 • C. Kitaplarda Bölümler/533

D. Ansiklopedi, Antoloji, Yazar Sözlükleri/534 • E. Röportajlar/536 • F. Özel Sayılar/541

G. Dosyalar/541 • H. Açıkoturumlar, Soruşturmalar/543

I. Rasim Özdenören'den Başka Dillere Yapılan Çeviriler/546 • J. Rasim Özdenören'in Çevirileri/546 • K. Rasim Özdenören'in Katıldığı Panel, Söyleşi, Sempozyum ve

Konferanslar/547 • L. Aldığı Ödüller/550 • M. Rasim Özdenören İçin Hazırlanan Toplantı ve Programlar/550 • N. Rasim Özdenören'le İlgili Önemli Haberler/550 • O. Tezler/551

VIII. BÖLÜM: DİZİN (553-608)

Mavera Dergisi Dizini 553

IX. BÖLÜM: ALBÜM (609-640)

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com