2011-01-24

Dergi Postası...

Dergiler yazılmayı, kendilerinden bahsedilmeyi bekliyor. Tetkik edilip incelenmiş, her birinden bazı metinler okunmuş, işaretlenmiş.

Aralarında birkaç haftadan beri bekletilen, son anda ertelenenler var. Haklarında bir şeyler söylemek bugüne nasip imiş...

Öncü şairlerimizden Arif Ay'ın çıkardığı EDEP dergisi yakında iki yaşına basacak. Edep'in 11. sayısı var elimde, Ocak 2011. Son yıllarda şiir yayınladığım birkaç dergiden birisi olduğu halde, sahi, niçin şimdiye kadar bu sütunlarda gündeme getirmedim ben Edep'i? Belli ki haksızlık ettim. Şu da söylenebilir: Torpil geçmedim. Her neyse, şimdi elimizdeki nüshaya bakalım biz. Önceki sayılarını 4 yahut 6 sayfa olarak okuduğumuz Edep, bu sayıyla 8 sayfaya çıkmış. İlk sayfada Musa Deniz'in "Köşe" başlıklı yazısı var; Sezai Karakoç'un aynı başlıklı şiirinin tahlili. Arif Ay'ın "Kesitler" şiiri de birinci sayfada. Mediha İstanbullu, Cevat Akkanat, Rasim Demirtaş, Murat Soyak, Cihannur Selenga, Mehmet Selim Özban bu sayının 'yerli' şairleri. Edep'te Mevlüt Ceylan'ın Türkçesiyle "Çağdaş Afrika Şiiri"nden örnekler de yer alıyor. Arif Ay'ın "Gün Dökümleri" ise günlük okuma sevdalıları için... (P.K. 391, Yenişehir, Ankara; edepdergisi@gmail.com)

Mevsimlik düşünce ve edebiyat dergisi DEĞİRMEN, her sayısında bir konuyu kapağa çıkarıyor. 23. Sayısı (Sonbahar 2010) Değirmen'in yayınlanmış olan son sayısı. "Gelecek" konulu bir sayı. Zaman mefhumunu "Gelecek"le (âtî) sınırlamışlar. Bunun iki (doğu ve batı) medeniyet dairesi içindeki karşılıklarını sorgulamışlar. Bu çerçeve içerisinde iktisattan edebiyata, mitolojiden ütopyaya, şehirden şiire, sinemadan karikatüre... pek çok âleme ait gelecek düşü, Değirmen'le kurulabilir, kurgulanabilir. Kuşkusuz okuma serüveni dâhilinde. Bu serüvende Lütfi Bergen'in "Post-Endüstriyel Kafe"sinde olduğu gibi geleceğin toplumuna kötümserlikle bakma ihtimali var. Bu psikolojiden kurtulmanız için Murat Sezik'in "... Türkiye Ekonomisi" bağlamında ele aldığı metindeki kurtuluş reçetesine bağlanmanız yetebilir: Demokratikleşmedir her şeyin başın sonu...

Bilimsel üslup içerisinde yazılan onca yazıdan ötürü yorulacak olursanız, merak etmeyin, Değirmen'de edebî metinler de var, sizi bekleyen: Mehmet Doğan, Yunus Emre Altuntaş, Mehmet Özdemir, E. Sinan Malkoç... gibi şairlerden şiirler, yahut Recep Şükrü Güngör, Asiye Yücel gibi isimlerden hikâye, Murat Taş'tan günlük gibi... (0505 6470325; degirmendergi@gmail.com)

BİZİM KÜLLİYE, Elazığ'da çıkan üç aylık kültür sanat dergisi olarak 46. sayıya ulaşmış. Bu sayı "Edebiyat-Felsefe" dosyasına ayrılmış. Dergide "İnsanın kendini ve içinde yaşadığı evreni anlama yönünde ortaya koyduğu en eski çabalardan ikisi" olarak takdim ediliyor edebiyat ve felsefe. Derginin daha ilk sayfalarında, Abdullah Uçman ve Ali Osman Gündoğan gibi edebiyat ve felsefe mütehassıslarıyla yapılan mülakatlar konunun ciddi biri şekilde ele alındığını göstermeye yetiyor. Ömer Naci Soykan (Türkçe-Felsefe), Yahya Akengin (Felsefe-insan-edebiyat), İsmail Çetişli (Felsefe- yeni edebiyat), Dursun Ali Tökel (Felsefe-Divan şairi), Mustafa Çevik (Edebiyat bir felsefe midir?), Necati Kanter (Aşkın evrenselliği), Ahmet Özdemir (Âşık Veysel'in Felsefesi), Kemal Batmaz (Felsefe-Sinema) gibi isimleri de burada özellikle anmalıyız. Felsefe ve Edebiyat'ın dünü, bugünü, yarını bağlamında Martin Warner'dan yapılan tercümeyi de... (0424 2335513; bkulliye@yahoo.com)

"Dergiler Dosyası" olarak yayınlanmış AKPINAR'ın 30. sayısı. Niğde'nin bu yüz akı dergisi, beşinci yılının bu ilk sayısıyla, kültür, sanat ve edebiyatın "çileli yolun yolcularını" sayfalarında misafir etmiş. Bu itibarla derginin bir numaralı sorumlusu şair ve yazar İsmail Özmel ile yapılan söyleşi en başta Akpınar'la ilgili bilmediklerimizi öğrenmemize yardımcı oluyor. Uğur Arıbaş'ın "Niğde'de Dergicilik", Yaşar Elden'in "Anadolu'nun Uzun Soluklu Mektep Dergisi 'Erciyes'", Bekir Oğuzbaşaran'ın "Berceste Dergisi", Hasan Öztürk'ün "Rize'de Mavi Yeşil Dergisini Yayımlamak", Mustafa Celep'in "İstanbul Bir Nokta", R. Mithat Yılmaz'ın "Elazığ Dergileri" gibi çalışmalar Akpınar'ın bu sayısıyla ilgili ipuçları sunar. (0388 2131250; ismailozmel@hotmail.com)

Birkaç dergi daha:

YAĞMUR: Derginin 51. sayısına "Kur'an'ın Sihirli Ufku" başlığı ile girilmiş. Ali Osman Dönmez'in 8. bölümü yayımlanan "Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu", 'estetik' bağlamlı olarak devam ediyor. Cihan Okuyucu'yla yaptığı geziler üzerine yapılan mülakat da son sayfalardan ilgiyle okunabilir. (yagmur@yagmurdergisi.com.tr)

TEMRİN: 33. sayısı var elimizde. Kadın kalemlere mahsus sayı hüviyetinde bir ilk izlenim çıkıyor karşımıza, en azından ilk sayfalar bağlamında. Bir de şüpheli sorular uyandırıyor, birkaç 'özel' isme yer vermiş olmaları dolayısıyla! Saliha Malhun, Hatice Eğilmez Kaya, Erol Afşin, Leyla N. Karaca ve Onur Akbaş'ın çalışmaları ilgimi çekti. (bilgi@temrindergisi.com)

MÜFREDAT: İki aylık kitap dergisi. Dördüncü sayı. M. Fatih Kutan "Bir Şair Gerillanın İnfazı" diye yazmış kapaktan. Nazir Akalın'ı anlatmış ama taraflı! Keşke bize de sorsaydı. Oysa birkaç ay önce Bursa'da karşılaşmıştık. Evet, sağlıksız bir metin okuyoruz Kutan'dan! Müfredat'ın bizde pek başarılı olunamayan bir alanda, kitap dergiciliğinde başarılı olmasını isterim. Fakat bu biraz çaba ister. Şimdilik alışılmış yoldan gidiyorlar. Ya mitik ve mistik şablonlarla karşılaşıyoruz ya da batıcı şablonlara tanınan iltimaslarla. Umarım dediklerim düşünülür. (P. K. 359, Yenişehir, Ankara; mufredatkitap@gmail.com)

Cevat Akkanat

MİLLÎ GAZETE
20.01.2011

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com