2010-10-24

'Bir nokta' edebiyat dergisi


Gün Düşü

O bir gün için bunca zaman
A benim yabançileğim! gözümün nuru
O gün anılar kadar derin, hayaller kadar büyük
Şu dünya ne kadar yalansa, o kadar gerçek bir gündür

O gün, güneşle bir kuşlar pencereye konmuş
Çay demlenmiştir, sabahla bir
Vaktidir, bedeni ruhun rüzgarına bırakmanın
Yaşıyor olmanın çiçek açma vaktidir

O gün, a gülmenin papatyacasını su gibi konuşan!
Zamanda kaybolacağız, çarçabuk zamanla bir
Bir nehir, alıp götürecek bizi dağlar arasından
Bir denize; bir biz, bir kayık, bir Allah!

O gün ki, düpedüz güpegündüz bir gündür
Bildiğimiz, düşlediğimiz, köşesiz bir gün
Güneşi bir adam boyu yakın, denizi bir o kadar derin
A benim insan gülüm, o gün bu gündür

Mürsel SönmezAğustos 2010 - 103. sayı
---Dergi künye bilgileri---

Monad Film ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. adına sahibi: Şefik Memiş
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Murat Arslan
Yayın Yönetmeni: Mürsel Sönmez
Görsel Yönetmen: Murat Arslan
Düzelti: Necmeddin Atlıhan
Yönetim Yeri: Büyükdere Cad. Atakan Sok. Petek Apt. B Blok No: 9/11 Mecidiyeköy/İstanbul
Tel: (0212) 216 51 44
Yazışma Adresi: Örnek Mahallesi 35. Cad. No: 26 Üsküdar/İstanbul
Tel: 0216 324 36 05
Abone olacak Okurlar için Posta Çeki Hesabı Necmettin H. Atlıhan - 5636247
Yıllık Abone Bedeli 60.-YTL
E-Mail bilgi@istanbulbirnokta.com
http://www.istanbulbirnokta.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com