2011-07-01

'Dört Mevsim Niğde' dergisinin 6.sayısı çıktı

Niğde’nin tarihi ve turistik değerlerinden, türküleri ve şivesi gibi folklorik öğelerine; tarihe mal olmuş ünlü portrelerin hayat hikâyelerinden Niğdeli şair ve yazarların şiir, yorum, araştırma ve inceleme gibi edebi eserlerini içeren Dört Mevsim Niğde üç ayda bir yayınlanmaya devam ediyor. Derginin ikinci yılında altıncı sayısı çıktı.

Türkiye genelinde Niğde’nin daha fazla tanınmasını hedefleyen Belediye “Dört Mevsim Niğde” dergisinin 81 ilin kurum ve bürokratlarına dağıtımını posta yoluyla yapıyor.

İhsan Uğraş “Niğde Dilinde”, M. Başaran Öztürk “ Niğde‘de Nevbahar”, İsmail Özmel “Niğde”, Huriye Altuner “Geleneksel Niğde Evleri”, Cengiz Kayacılar “Yine Yeşillendi Niğde Bozkırı”, Fırat Ensari “Sen Baharsın”, Kamil İşeri-Halil Tokcan “Niğdeli bir siyasetçi, eğitimci ve aydın; Mehmet Emin Erişirgil”, Salih Özkan “Mübadele Niğde”, Fikret Dikmen “Niğdem”, Kazım Bulut “Sevdalı Bahar”, Mustafa Eryaman “Osmanlı Dönemi Niğde Kiliseleri”, Hüseyin Kirişçi “Evvel Zaman İçinde Niğde ve Bahar”, Nedim Bakırcı “Eğitim Yönüyle Hayvan Masalları”, Saadet Sayan “Niğde Bağları” yazıları yer alıyor.


Gökhan Demircioğlu

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com