2011-07-07

'Dergâh' dergisi, 257. sayısında...

Aylık edebiyat, sanat, kültür dergisi, Sayı: 257, Temmuz 2011

Mustafa Kutlu yönetiminde yayın hayatına istikrarlı bir şekilde devam eden Dergâh dergisi, 257. sayısında da nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Çok tekrar ettik, yine aynı şeyi söylüyoruz. Bu yazıyı seçimden bir gün önce yazıyorum. Seçim önemli ama “Yeni-Sivil ve Demokrat bir Anayasa” yapmak daha önemli.

Türkiye bu defa da seçileni-seçilmeyeni, bütün sağduyulu güç odakları ile günlerce-aylarca-yıllarca da tartışsa vazgeçmeksizin mutlaka bir “Anayasa” yapmalı-dır. Yoksa eski tas eski hamam. İbrahim Yolalan, Koray Feyiz , Hasan Ediboğlu, Ayhan Emir Yolcu, Muammer Güngör, Hüseyin Kural, Hıdır Toraman ve Tuğba Çelik bu sayının şairleri. Aysun Aslaner ile Atakan Yavuz “derkenar” sütunlarında yazdı. Uzun süre yazmayan Aslı Togay’dan güzel bir hikâye okuyacaksınız. Ayşegül Gülsüm Tuna’nın umut veren hikâyesi bu sayının sürprizi. Nihal Anar ünlü hikâyeci Tomris Uyar üzerine yazdı. Bu sayının “orta sayfa sohbeti’ni ilk kitabı ile geniş ilgi uyandıran Mukadder Gemici ile yaptık. Gemici, konuşmasında kendi hikâyesi ile hikâye türü üzerindeki düşüncelerini dile getiriyor. Berat Demirci kültürümüzün kenar-köşe unsurlarını büyük bir vukufla ele alıyor. Sanatkârane üslubu ile yazdığını okutuyor. Demirci’nin yazıları sosyolojiyi aşan bir yerlilik taşıyor. Mehmet Nuri Karakeçi, Tanpınar’ın ünlü “ Selam Olsun” şiiri üzerine bir tahlil denemesi yaptı. Tanpınar sürekli geri dönüp bir daha, bir daha okunacak bir yazar-düşünür. Bu sebeple olsa gerek, son yıllarda hakkında çok yazılıyor. Hasan Öztürk, Dergâh’ın 250 sayısında Tanpınar üzerine yazılanların bir dökümünü sergiliyor. Daha güzel sayılarda buluşmak umuduyla.

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com