2010-09-26

POETİKHABER BİLİŞİM MANİFESTOSU1. www.poetikhaber.wordpress.com bir kültür-sanat-haber sitesidir. PoetikHaber, Türkiye’de şiiri merkeze alarak kuşatıcı/kucaklayıcı bir biçimde kültür haberciliği yapan internet sitelerinin cansızlığı/hareketsizliği karşısında bir atılım ihtiyacından doğmuştur.

2. PoetikHaber, internet yayıncılığında bireysel bir girişimdir. Özlemini duyduğu şey, katılımcı bir anlayışla bu girişimin çok yönlü bir bakış açısını yedeğine alarak kültür haberciliğinde çoksesliliği sağlamak, sanat bağlamında ortak noktalarda buluşmak, ortak sesi sahiplenilebilir bir nitelikle görünür kılmaktır.


3. PoetikHaber, polemikler hususunda düzey esasına dayanır. Şiir kamusu adına seviyeli tartışmaları gündem konusu yaparak edebiyatın/şiirin meselelerini saygı temelinde açıklığa/netliğe kavuşturmak, bu konuda hakkaniyetten yana tavır sergilemektir. Genel olarak şiir ortamında yaşanan edebiyatçılar arasındaki tahammülsüzlükleri en aza indirmek, veya yaşanan polemiklere seviyeli bir üslupla canlılık kazandırmak, tartışılan meselelere müşterek akıl çerçevesinde katkı sunmaktır.

4. PoetikHaber, ifade edilen/edilmeye çalışılan edebiyat anlayışları karşısında ısrarla tarafsız bir tutum sergilemeyi öngörür. Savunulan çeşitli edebi görüşleri şiir sanatı adına bir zenginlik olarak görmektedir


5. PoetikHaber, sanat ve hayat görüşü gereğince hiçbir grup, klik, çete, cemaate bağlı değildir. Bunun özellikle vurgulanması gerekiyor. Yine aynı şekilde hiçbir siyasi/edebi görüşün savunuculuğunu ilkeleri gereğince yapmayacaktır.

6. PoetikHaber sitesi, merkez veya taşrada binbir güçlük ve imkansızlıkla yayın faaliyetini sürdürmeye çalışan bütün sanat-edebiyat-kültür dergilerini tanıtım/duyuru noktasında desteklemeye açık, net bir davranış biçimine sahiptir. İsteyen istediği bir şekil veya formatta görsel/tanıtım metinlerini sitemize gönderebilir, ya da bunun dışında dergi/yayınevi editörleri sitemizde tartışılmasını/konuşulmasını istediği farklı edebi görüşleri içeren dergisini/kitabını adresimize göndererek arşivimize katkı sağlayabilir.

7. PoetikHaber, belirgin, açık, seçik ve net ölçütler çerçevesinde eleştirinin gerekliliğine inanır. Sağlam ahlaki eleştirel bilinci yedeğine alarak saygın bir edebiyat ortamı veya anlayışının kurulması için çalışır. Bu anlayışın tesisi gereğince internet yayıncılığının imkanlarını kullanarak farklı edebi/siyasi perspektiflere sahip şair ve yazarların buluşma yeri idealine sahiptir. Yine bu anlayışın somutluk kazanması için samimiyet ve iyiniyetle körlüklerin, görmezden gelmelerin, yok saymaların, düşmanlıkların, adam kayırmacılığın, adam asmacalığın, ötekileştirmenin, dışlamanın, sessiz kalmaların, topyekün saldırının, isim parlatmanın, goygoyculuğun her türlüsüne karşı durmanın bilişim ifadesidir.

8. PoetikHaber, hareketin, canlılığın, aklıselim ile şiir/edebiyat mevzuunda insani değerleri sahiplenen bir anlayışın işlek, akışkan bir ifadesidir.

9. PoetikHaber, nabız vuruşlarının duyulduğu yerdir.


PoetikHaber Editörü

Mustafa Celep


İrtibat:

www.poetikhaber.wordpress.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com