2010-09-05

'Dil ve Edebiyat' dergisinin 21. sayısı çıktı

“Gül alırlar, gül satarlar/ Gülden terazi tutarlar/ Gülü gül ile tartarlar/ Çarşı pazar güldür, Gül…” Dil ve Edebiyat dergisinin editörü Mehmet Kamil Berse, bu şiirden yola çıkarak içinde bulunduğumuz ramazan ayını Gülistan Bağı'na (Bagh-e Gulistan) benzetiyor. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin, “Oku” emri ile başladığını ancak günümüz Müslüman’ının bu emre yeteri kadar uymadığını belirterek; bayram günlerinde uyguladığımız, çocuklara bahşiş geleneğimizi, bayram bahşişi ile beraber şeker tadında bayram hediyesi kitaplar vermemizi öneriyor. Çocuklara verilecek en güzel hediyenin kitap olduğunu, bugünün güzel çocuklarının böylece geleceğin güzel insanları olacağını vurguluyor, okuyucuların bayramlarını kutluyor.

Aynı yönde bir önermeyi de “Şeker tadında kitaplar” başlığı ile Recep Garip’in makalesinde görüyoruz.

Dergide ayın dosyası, “Söz Meydanının Usta Binicisi; Nef’î “ başlığı ile Prof.Dr.Muhsin Macit tarafından kaleme alınmış.

Derginin editörü ve seyyahı Mehmet Kamil Berse, bu sayıda Kuzey Kıbrıs’ı ilginç yönleriyle tanıtıyor.

Derginin Türk dili konusundaki önemli yazarlarından biri Prof. Dr. Hamza Zülfikar'ın bu sayıdaki makalesi, ”Türkçeye ilişkin neler söylendi neler yazıldı” başlığında veriliyor. Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, ” İlköğretimde Soyut ve Somut Kavramların Öğretilmesi”ni kaleme almış . Prof. Dr Hikmet Özdemir, “Ramazannameler” başlığı ile Ramazan-ı şerif edebiyatından örnekler veriyor. ”Yayın Dilinde Ölçünlülük”, Şener Mete’nin meslek bazında kaleme aldığı ilginç makalesi. Oğuz Çetinoğlu ve M.Şadi Polat istikrarlı bir şekilde eski dergilerimizi tanıtmaya devam ediyor, bu sayıda Ma’lumat Mecmuası tanıtılmış. Vefat ettikleri ayda anılmak üzere; Ali Nihat Tarlan’ı Prof Dr Azmi Bilgin, Şinasi’yi Yrd. Doç. Dr. Şecaattin Tural, Ahmet Rasim’i Zerrin Özalp, Mustafa Esat Düzgünman’ı Mehmet Nuri Yardım kaleme almış. Doç. Dr. Okan Bölükbaşı, “Ribot kanunu” adlı yazısı ile tıp doktorlarının her lisandan bir şeyler bilmeleri konusunda örneklemeler yapıyor. Recep Garip, Kâmil Uğurlu, Prof. Dr. Mahmut Kaya, Sadettin Kaplan, Cafer Petek ve Semra Bilgin şiirleri; Sinan Yıldız, Sadettin Kaplan , Cüneyt Gündoğdu ve Zehra Beyhan hikâye ve denemeleri ile Murat Oktay’ın Yayın Dünyasından tanıtımları, Uğur Aydın'dan sergi tanıtımı, derginin eylül sayısında renkli ve dolu bir şekilde verilmiş.

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com