2010-09-26

'Eliz' edebiyat dergisi'Eliz' edebiyat dergisi 22. sayısına ulaştı.

Bursa’da, yakın geçmişte çıkmış olan Biçem, Yeni Biçem, Düşlem ve Akatalpa, dergilerinden edinilen deneyimle, yani yaşanmışlardan alınan derslerle başladığı yolculuğunu sürdürmektedir. Ancak hiçbir derginin devamı olmadığını tavrıyla, ürünlerle, edebiyata kattıklarıyla verimliliğini artırarark göstermektedir. Yani sayfa düzeniyle, kapakta her sayı bir ustanın “Elizi”ni yayımlamakla, çeviriye ve çevirmenlere olanak tanımakla, farklılığını kanıtlamaktadır. (Kadınlara Mart sayılarını ayırmasıyla ve gençlere iki kez ağırlıklı biçimde yer vermesiyle, Türk şiirinin ve şairlerinin, öykücü ve denemecilerinin ilgi odağı olmayı başarmıştır ilk yılında.) Sanat insanlığın gönül evidir diyerek ürün verip ürün almaktadır, Eliz Edebiyat dergisi…

Eliz Edebiyat, ikinci yılında da yayın ilkelerinden ödün vermeksizin çıkışını sürdürmektedir. Çünkü başlarken, yazarları, şairleri ve okurları hiçbir kategoriye tabi tutmadan, kapılarını herkese açtığını beyan ederek, kendine özgü bir yapı oluşturmayı amaçlamıştır. Sanatın özündeki estetik gücü ve ruhundaki insani öncelikleri göz ardı etmeden “geleceğe el sallamak”, yani yaşamı selamlamak adına söze koyulduğunu dile getirir her ayın ilk haftasında. Her sayısı yeni bir sorumluluk ve değerbilirlik belgesidir.

Yayın Kurulu Adına
Hilmi Haşal

elizedebiyat@gmail.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com