2010-08-02

'Sincan İstasyonu' dergisi

Ağustos 2010, Sayı: 36

Ayşe Sarısayın * Mehmet Mümtaz Tuzcu * Turan Karataş * Süreyya Evren *
Tuncer Uçarol * İbrahim Baştuğ * Şahin Taş * Cihat Duman * Mehmet Aycı *
Emel Güz * Korkut Kabapalamut * Vasiliki Papageorgiou * Ayhan Gülsoy *
Osman Namdar * Ercan Y. Yılmaz * Hasan Efe * Hüseyin Şahin * Solan Betük *
Mesut Adnan * Bünyamin Durali * Ramazan Teknikel * Bekir Doğanay * Abdülkadir Budak


“Böyle bir dünyada şiir ne işe yarar?” * Sincan İstasyonu haddini mi bilsin? *
İnternette ah şiir, vah şiir * (Ana)dil(i) bağlamında Dasein veya Das Mann olmak *
“Öykü Zamanı” * Sessiz çığlık * Günsüz günlükler * Bir şiirgezerin notları * Mehmet H. Doğan’ın kitaplarından… * Cemil Kavukçu’nun “Düşkaçıran”ı Çanakkalede mi, Mersin’de mi?

Hüseyin Siret Ahmet Haşim’i etkiledi mi? * Neyi, kimden öğrenmiş? * Hüseyin Şahin’e sorduk * Delik Torba * Bir hatırlatma * Bir mektup * Tekzip yerine * Füsun Akatlı’yı kaybettik *

Dengeci şiir ortamı * Denektaşı * Tebessüm * Edebiyat dünyasında ne var, ne yok.


İletişim:

www.sincanistasyonu.com
sincanistasyonu@mynet.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com