2010-08-02

'Dil ve Edebiyat' dergisi

Derginin editörü Mehmet Kamil Berse, Niyazi Mısrî’nin, mısralarıyla söze başlıyor: “Hamr-ı rûy-ı yâr ile sekrân olan anlar bizi / Katresin bahr eyleyüp umman olan anlar bizi / Cahil anlamaz zev’il–irfân olan anlar bizi / Vâkıf-ı esrâr olup hayrân olan anlar bizi / Anlamaz hayvan olan, hayran olan anlar bizi / Halkın artık eksiğini gördüğümüz yoktur bizim / Kimseye tan etmeğe hiç dilimiz yoktur bizim / Lâ-mekândan gelmişiz biz ilimiz yoktur bizim / Bu fena gül-zâra asla meylimiz yoktur bizim / Her seher bülbül gibi nalân olan anlar bizi.” Ardından, “İnsan ruhunu ve zihnini geliştirmenin yolu kitap okumaktır, hem de çok okumaktır. Bizler, geçmişten gelen birikimleri, yeni nesillere aktarmak gibi bir sorumluluk içindeyiz. Aktarılmayan her bilgi, her düşünce yeni nesillere karşı yapılan suçtur. Okunası kitaplara yüz çevrilen günümüzde, ne yazık ki bir kitap baskısı, ortalama iki bin civarındadır. Bizlere görmediklerimizi gösterip duymadıklarımızı duyurduğu, bizden önce gelmiş geçmiş milyonların -dönmemize imkân olmayan- dünyalarına götürdüğü için, kitabı, çağlar arasında bir köprü, her derde deva ve faniliğe meydan okuyan bir ölümsüz sayıyorum.” diyerek, okumanın önemine dikkat çekiyor…

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, “Bir Sözün Serüveni”, Prof. Dr. Hamza Zülfikar “Dili Yabancılaştıranlar Kimlerdir” ve Prof. Dr. Muhsin Macit “Gülşenîlerde Türkçe Sevgisi” başlıklı yazılarıyla, dil konusunda bilgi dağarcığımızı zenginleştiriyorlar.

Derginin “Ayın Dosyası” başlıklı bölümünde bu ay, Hacı Bektaş-ı Veli işleniyor. Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in kaleme aldığı dosyayı ilgiyle okuyacaksınız.

Derginin bu sayısına Recep Garip, “Okumanın Kutsallığı”, Üzeyir İlbak “Dil-Anlam ve İletişim-Uzlaşma” adlı makaleleriyle katkıda bulunuyorlar.

Mehmet Kamil Berse, gezi yazısında Şili’yi tanıtıyor. Berse, “Orada, Bir Ülke Var Uzakta” adını verdiği yazısında, bu defa Güney Amerika’da bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.

Yine bu sayıda, kültür ve edebiyat hayatımıza renkli kişilikleri ve eserleriyle derin izler bırakmış olan Münevver Ayaşlı, Orhan Seyfi Orhon ile Nezihe Meriç birer yazıyla yâd ediliyorlar. Sadettin Kaplan, “Şişesiz Lambalar” adlı denemesi; Sinan Yıldız, “Sevda” ve Ayşe Canbaz, “Gecenin Kâbusu” adlı hikâyeleriyle derginin ağustos sayısına konuk oluyorlar.

Recep Garip, Olcay Yazıcı, Kâmil Uğurlu, Nevzat Akyar, Abdullah Çelebi ve Niyazi Karabulut birer şiirle dergiye katkıda bulunuyorlar. Murat Oktay, bu ay altı kitabın tanıtımıyla kitapseverlere seçenekler oluşturuyor. “Ayın Faaliyetleri”nde, derginin ve derneğin ay içindeki aktivitelerini öğreniyoruz.

Çıktığından itibaren artarak zenginleşen muhtevasından, kâğıt ve baskı kalitesinden ödün vermeyen Dil ve Edebiyat dergisinin 20. sayısı, bayilere ve abonelere dağıtıldı. Nice güzel sayılara…

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com