2010-07-08

'Yağmur' dergisi

Sayı: 49 Temmuz - Agustos 2010

"Varlığın en bereketli ışık kaynağı, sözün en çarpıcı, en kuvvetli nüktesi" Kurân-ı Kerîm için kaleme alınmış olan başyazımızla açılan sayfalarımız, yine bereketli bir okuma şöleni sunuyor. Yeryüzündeki bütün cazibedar güzelliklerin, onun ışığının varlık üzerine akseden gölgesi olduğu tespitiyle başlayan makale, Kur'ân-ı Kerîm'in olmadığı bir dünyada insanî değerleri aramanın bir aldanmışlık olduğu tespitiyle nihayete eriyor.

Başyazımızı takip eden ilk yazı, Bozkır'a Atılan İmza. Sözkonusu hatıra, Kur'ân-ı Kerîm iklimini Asya steplerine taşımak üzere yola çıkan bir babanın, yavrusunu bozkıra emanet edişini hikâye ediyor.

Bu sayımızın ilk makalesi, Kadir Erdal imzasını taşıyor. Millî kültür mirasımızın en kıymetli ürünlerinden olan atasözleri hakkında yapılmış bir derleme çalışmasına; Güvahî'nin Pendname'sine dikkat çeken Erdal, kültürümüze dair atasözü ve benzeri ögelerin gün yüzüne çıkarılmasının, kendi medeniyetimizin izlerini sürmek hususunda çok büyük yardımları olacağı tezini savunuyor.

Ali Osman Dönmez'in Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu devam ediyor. Bu sayımızda serinin altıncı bölümünü okuyacaksınız. Kendi dünyamıza bakan yönüyle sanatın ifade edilmeye çalışıldığı bölümde, "Sanat Tanımlarında Karşılaşılan Bir Husus", "Hocaefendi'ye Göre Sanat", "İnanç ve Sanat", "Sanatta Tecrid" ve "Hocaefendi'nin Dilindeki Tecrid" başlıkları ele alınıyor.

Bu sayımızla birlikte iki seri yazı dizisine daha başlıyoruz. İki kıymetli hocamızın, Prof. İlhan Özkeçeci ve Prof. Dr. Cihan Okuyucu'nun imzalarını taşıyan bu yazıların ilki "Yeni Nesiller ve Kültür Hayatımız". Her düşünce sisteminin, kendini anlatan bir sanat üslûbu ve her dönemin karakterini yansıtan bir sanat yaklaşımı olduğunun altını çizen Özkeçeci, serinin her bölümünde klasik sanatlarımızdan birini mercek altına alacak.

Müjdesini verdiğimiz diğer yazı dizisi ise "Icapa Gezileri: Seul'den Jakarta'ya". Seri, Cihan Okuyucu'nun uluslar arası felsefe kulübü Icapa tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen bir sempozyum dolayısıyla görme imkânı bulduğu Uzak Asya coğrafyasına dair gezi notlarından oluşuyor. Notların, 24-28 Ekim tarihlerini kapsayan bu bölümünü beğenerek okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Doç. Dr. Mehmet Gümüşkılıç, "Dilin Menşei Hakkında Bazı Mülahazalar" başlıklı yazısında, bugüne kadar ortaya atılan görüşlerle ilgili bilgiler verdikten sonra, âyet-i kerîmelerin ışığında kendi kanaatini ortaya koyuyor. Gümüşkılıç, Allah'ın Hz. Âdem'e dünyada olan her şeyi isimleriyle birlikte öğretmesi ve bu isimleri onun vasıtasıyla meleklere tâlim ettirmesi gibi hususlardan hareketle, bugün yeryüzünde konuşulan dillerin ilâhî bir menşeden geldiği fikrini savunuyor.

Hikâye ve şiir yönüyle de oldukça zengin olan sayımızı beğenerek okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle...

İçindekiler:

Hasbihâl ( Editör'den ) Yağmur
Kurân ( Başyazılar ) Yağmur
Bozkıra Atılan İmza ( Hatıra ) Ahmet AKBAŞ
Mektup ( Şiir ) Ali Osman KURUN
Bir Atasözleri Hazinesi: Güvâhî'nin Pendnâmesi ( İnceleme ) Kadir ERDAL
Rubâiler ( Şiir ) Ahmet Metin ŞAHİN
Çizme Neyi Ezmeye Çalışıyorsun ( Sinema ) Dr. Abdulhak Tekiner
Bir Düş Eksilir ( Şiir ) Hasan ÇAĞLAYAN
Yeşil Kubbe Altında ( Hikaye ) Salim NİZAM
Ümit Kuşları ( Deneme ) Gülbahar REÇBER
Yeni Nesiller ve Kültür Hayatımız ( Makale ) Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
Münacat ( Şiir ) Ziya Paşa AKYÜREK
Dilin Menşei Hakkında Bazı Mülahazalar ( Makale ) Mehmet Gümüşkılıç
Hocaefendi’nin Edebiyata Dâir Fikirlerini Anlama Yolculuğu-6 ( İnceleme ) Ali Osman DÖNMEZ
NA’T - KUDDÛSÎ ( Edebiyat Şaheserleri ) Yağmur
SULTANIM EFENDİM - ALİ ULVİ KURUCU ( Edebiyat Şaheserleri ) Yağmur
Keteni ( Hikaye ) Cuma HUDAYGULI
Bir Dua İzi ( Şiir ) Yaşar BEÇENE
Yazıcıoğlu Mehmed ve Muhammediyesi ( Biyografi ) Ahmet Ali Özer
Dervişler ( Şiir ) Mustafa ÇAKMAK
Bir Ruhun İzinde ( Deneme ) Nihat Dağlı
İftar Topu ( Hikaye ) Abdülmecid Orhan
Oldum Esir ( Şiir ) Mollanepes
Icapa Gezileri: Seul’den Jakarta’ya ( Gezi ) Cihan OKUYUCU
Bu Yağmur ( Şiir ) Yusuf Türkoğlu
Hikmet ( Hikaye ) Emrah Bilge Merdivan
Durgun ( Şiir ) Mehmet AYCI
Ana Bizim Nemiz Eksik ( Hikaye ) Şemseddin YAPAR

İletişim:
Kısıklı Mah. Meltem Sk. No: 5 P.K. 72 Üsküdar-İSTANBUL
Tel: 0 216 318 60 11 - (3622) Faks: 0 216 422 41 40
info@yagmurdergisi.com.tr

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com