2010-07-20

Kubbealtı Akademi Mecmuası

Temmuz 2010

Kubbealtı Akademi Mecmuas, Yeni sayısıyla yine güzide edib ve yazarların değerli makaleleriyle, zengin bir muhtevada karşımıza çıkmış bulunuyor.

İlk sayfalarda Editör; bu sayının yazarları ve yazıların münderacaatı hakkında bilgi veriyor , çeşitli haber ve faaliyetlerden bahsediyor.

İlk makale, Samiha Ayverdi’nin günümüz aktüalitesinde hala geçerli hususlara temas eden konuşma metni yer alıyor.
Sonra İstanbul Fetih Cemiyeti Reisi Ekrem Hakkı Ayverdi’nin ‘Kubbealtı Akademik Sohbetleri Açılış Konuşması’ yer alıyor.

Mahir İz’in Siyasi ve Edebi Hatıraları’nın ikinci bölümüne yer veriliyor.

Prof. Beynun Akyavaş ise makalesinde, dillerin önce konuşma diliyle nakledildiğini ve harflerin ses olmayıp sesin işaretleri olduğunu belirtir. Fransızca ve Türkçe’den misaller vererek dilin kelime ve tabirleriyle ses ve musıkiyle doğru telaffuz edilmesini söyleyerek yabancı tesirlerin altında kalmamasına da temas ettiği gayet zengin bir çalışma.

Hanife Özer’in Mehmed Çınarlı’yı konu edinen yazısında Şair’in şiirlerinin özelliklerini okuyoruz.

Bekir Sıdkı Erdoğan’ın ‘Sabır Sarmaşıkları’ rubailerinin ardından yine Samiha Ayverdi’den ‘Paragraflar’la karşılaşıyoruz.


İsmet Binark, ‘Üç Seçilmiş’ isimli makalesinde Ayverdi’lerden bahsetmektedir.

Mehmed Nuri Yardım’ın mülakatında, Kemal Y. Aren’in kitaplaşan hatıralarında geziniyoruz.

Prof. Alaeddin Yavaşça’nın sohbet yazısında ‘Osmanlı ve Musıki’ kousu işlenmektedir.

Zeki Önsöz, ‘Batı ve Türkler’ makalesinde, günümüz problemlerinde Batı’nın rolünü,tarihteki tutumlarıyla karşılaştırmalı olarak vermektedir.

Doğu Türkistan Üniversitesinden Doç. Zeytune Tohti’nin ‘Uygur Oniki Makamının Kültür Kaynağı ve Tesiri’nden bahseden araştırması da bu sayıda yerini almıştır.

Av. Kemalleddin Nomer; Nazım Hikmet ve Kuvayi Milliye yazısının ikinci bölümünde Nazım Hikmet’in şiirsi mektuplarını işlemektedir.

Mecmuanın son makalesi; Kemal Y. Aren’in ‘Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım’ yer almaktadır.

İşte Kubbealtı Akedemi Mecmuası’nın son (Temmuz 2010)sayısı, dolu dolu bir muhteva ile çok istifade esebileceğimiz yazı, araştırma ve makalelerle huzurunuzda arz-ı endam ediyor, vesselam.

İsmail Hakkı Avcı

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com