2010-07-26

'Köprü' dergisi

'Köprü' dergisi 110. sayısını yayımladı.

Dosya konusu “Çağımız Sorunlarına Çözüm Arayışları ve Said Nursi Modeli” olan derginin bu sayısında, “İnsan, İman, Ahlak, Gençlik, Kadın ve Aile” konularında çağın insanlarının karşılaştıkları sorunlara Risale- Nur’un perspektifiyle bilimsel çözümler tartışılıyor.

Köprü, Bahar 1994’te beri, Risale-i Nur Enstitüsü’nün yayın organı olarak, ilme, irfana ve ümrana köprü olmak gayesiyle yayın hayatını sürdüren üç aylık bir fikir dergisi. Konuları Risale-i Nur’un bakış açısıyla yorumlayan ve bilimsel verilerle çözümler ortaya koyan Köprü, Risale-i Nur’un mesajlarını akademik alana taşırken, aydınlara da referans sunmak amacıyla yayın hayatına başlamış.

Köprü, her sayısında düşünce, sanat, bilim ve toplumun önemli meselelerini, Türkiye ve dünyanın kronikleşmiş sorunlarını dosya konusu yaparak Risale-i Nur ekseninde analiz etmeye çalışıyor. Belirlenen dosya konusunda, uzman, araştırmacı ve akademisyenler tarafından kaleme alınmış makalelerle konuya dair farklı bakış açılarını, farklı bilim dallarının gözüyle derinlemesine inceleyerek, sonuçta kendi yaklaşımını ortaya koyuyor.

110. sayıdan bazı başlıklar;

o Bediüzzaman’ın En Son Dersi Perspektifinden Günümüz Problemlerine Kur’anî Çözümler / Mustafa Said İŞERİ
o Dünyevî Mutluluk İçin Bir Cennet: Aile / Doç. Dr. Atilla YARGICI
o Modernizm ve Postmodernizmin Kadın Kimliği Üzerindeki Etkisi / Dilek Akıcı TAYANÇ
o Risale-i Nur’da İletişim Dinamikleri Üzerine Bir Deneme / İntizam Seyda DURGUN
o Tesettür Üzerinden Sürdürülen Savaş / Prof. Dr. Musa Kâzım YILMAZ
o Risale-i Nur’da Estetik Eğitimi / Taha ÇAĞLAROĞLU
o Gençler ve Hisler / Sebahattin YAŞAR
o Risale-i Nur’un Eğitim Metodu: Bilimsel Metod / Yrd. Doç. Dr. Yakup ASLAN
o “Herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir; Göz ise mâneviyatı göremez.” / Bediüzzaman Said NURSİ

Analiz ve senteze dayalı araştırma yazılarına, bilimsel çalışmalara, atölye ve masa çalışmalarına ilgi duyan, okumaya ve öğrenmeye meraklı herkesin kütüphanesinde bulunması gereken kaynak niteliğinde bir dergi Köprü.

Okumak ve anlamak isteyenleri…

Kalemin gücüne inananları…

Köprü'ye davet ediyoruz.

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com