2010-07-16

'Bir nokta' edebiyat dergisi, yolculuğun yüzü...

Edebiyat dünyasının uzun soluklu dergilerinden Bir nokta yüzüncü sayısını özel sayı olarak çıkarttı.

Bir edebiyat dergisi neden çıkar? Dergiyi çıkaranların bir edebiyat anlayışı vardır. O anlayışın etkili olmasını isterler. Edebiyat dergileri, edebiyatın nabzını tutan, yayınlandığı dönemin edebiyat ortamını her yönüyle yansıtan, hatta ele veren dinamik yayınlar. Dergilerin işlevi yalnızca ürünlerin okura ulaştırılmasıyla sınırlı değil. Bir yanıyla edebiyatın gündemini belirleyen, tartışmaların, polemiklerin yapıldığı bir zemin, diğer yanıyla yazarları yetiştiren bir çeşit okul olabiliyor dergiler. Başka bir açıdan da ülkenin yazınsal panoramasını gösteren, hatta sosyal ve siyasal durumu hakkında ipuçları veren birer kaynak olarak da değerlendirilebilir. Hatta edebiyat ekollerinin filizlenip geliştiği birer çekirdek olarak da görebiliriz dergileri.

Türkiye'de yayıncılığın, özellikle de dergileri yaşatmanın çok büyük güçlükleri var. Buna karşın dergicilik bir coşku, bir özveri işidir. Biraz da gönül isyanı olmayı gerektirir. “Sözcüklerimizi iki arada bir derede, hayatın tam içinden, hayal çiçeğinin merkezinden çekip çıkarıyoruz.” diyen Mürsel Sönmez’in yayın yönetmenliğinde yayımlanan Bir nokta dergisi 100.sayısına ulaştı. Edebiyat alanında uğraş verenlerin yazılarının yer aldığı dergi bir edebiyat platformu niteliğini sürdürüyor.

Yolunda ilerleyen isimlerle 'Bir nokta' yolculuğun yüzü

Atasoy Müftüoğlu, Süreyya Berfe, Cahit Koytak, Mürsel Sönmez, Haydar Ergülen, M.Ragıp Karcı, Nurettin Durman, Süleyman Çelik, Adem Turan, M.Önal Mengüşoğlu, Arif Dülger, Mustafa Özçelik, Murat Soyak, Şefik Memiş, Mustafa Celep, Bedran Yoldaş, Hüseyin Akın, A.Murat Güven, Aliye Akan, Mahmut Avcı, Mesut Doğan, Resul Tamgüç, Cemal Kılınç, N. Halil Atlıhan, Ahmet Mercan... Yetmişi aşkın isim, izleklerindeki yolu, yolcuyu ve yolculukları Bir nokta'ya taşıdılar.

İrtibat:
www.istanbulbirnokta.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com