2009-03-18

"Dil ve Edebiyat" dergisi

DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ’NİN ÜÇÜNCÜ SAYISI ÇIKTI

DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ her sayısında yeni dosyalar açıyor, dilimiz ve kültürümüze büyük katkıları olmuş önemli şahsiyetleri her yönüyle tanıtıyor. İlk sayısında Kâşgarlı Mahmud, ardından Ali Şir Nevayî’nin anlatıldığı dosyalarda bu ay, Türk kültürünün batıya açılan penceresi Kâtip Çelebi’ye yer verilmiş. Hayatı ve kısa ömrüne sığdırdığı çok sayıda eserinin anlatıldığı “ayın dosyası” ilgiyle okunuyor. 2009 yılının UNESCO tarafından Kâtip Çelebi yılı ilan edildiğini hatırlatalım. Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın titiz çalışması, tarih sayfalarına gömülen bu bilim insanımızı yakından tanımamızı sağlıyor.

Bu ülkede yaşayan herkesin ortak sorunu olan dil konusunu sorgulayan ilginç sokak röportajlarında, uzman olmayanların görüşleri “dile getiriliyor”. Bir Türkçe gönüllüsü olan Hüseyin Movit, Bundan böyle kulak çeken uyarılarını her ay köşesinde okuyucularla paylaşacağını duyuruyor.

Derginin yazı kadrosunda yer alan; Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Mehmet Kara, Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Dr. İsa Kayaalp ve Recep Garip, bu ay da Türk diline katkı sağlayan çalışmalarıyla dergi sayfalarında… Prof. Dr. Kara’nın çalışmasında yer verilen, Amerika’da yaşayan fotoğraf sanatçımız Sarkis Baharoğlu’nun objektifinden Kızılderili fotoğrafları, Türk basınında ilk defa bu dergide yayınlanıyor.

Her sayıda değişik bir araştırma konusu ele alan Ahmet Öztarhan, bu defa “Ninniler”imizi anlatırken günümüz uyarlamalarına kadar uzanıyor. derginin editörü Mehmet Kâmil Berse, Hindistan ve Bosna-Hersek’ten sonra kalemini Heidelberg üzerinde gezdiriyor; Okuyanları da peşine takıp gittiği yerin havasına sokuyor.

Mehmet Akif Ersoy’un bugüne kadar yayınlanmamış iki şiiri, şairin orijinal el yazısından bir detayla sunuluyor. Şemseddin Şeker’in titiz bir araştırma sonucu meydana getirdiği eser, Hasan Aycın’ın usta çizgisiyle daha da anlam kazanmış.

Şiir sayfalarında, şubat ayında kaybettiğimiz Azeri şair Bahtiyar Vahapzade’nin iki şiiri, ustaya bir saygı duruşu mahiyetinde... M.Atilla Maraş, Olcay Yazıcı, Mustafa Hatipler, Abdullah Güngör ve genç şair Çağrı Fatih Gür’ün, mısralarıyla günümüz şiirinin sesi oluyorlar. Şiirimizin “Türkmen ağa”sı A.Rahim Balcıoğlu, gönderdiği mısraları ve iltifatkâr cümleleriyle dergiye selam veriyor.

Sema Bilgin, Ahmet Haşim’i değişik bir açıdan takdim ediyor. Taş Mozaik ve Tezhib Sergilerinin haberleri dergiyi sanat dünyasına bağlıyor. Gazeteci Zehra Çakır mektubuyla dil konusunda verilen mücadeleye destek oluyor. Bu ay içinde kaybettiklerimizi anmak için önemli bir bölüm ayrılmış. Yayın dünyasından kitaplar ve derneğin kültürel faaliyetlerinin anlatıldığı bölümler, okuyucuyu güncel bilgi ve etkinliklerle buluşturuyor.

DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ’nin İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’yle birlikte organize ettiği, 2009 YILI İSTANBUL LİSELERARASI “GÜZEL TÜRKÇEMİZİN KORUNMASI VE GELİŞMESİ” konulu deneme yarışmasının duyurusu var.

Dergi bu ay “ÇANAKKALE ZAFERİ VE İSTİKLAL MARŞI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ” adlı bir ek de vermiş. Prof. Dr. M. Metin Karaörs’ün kaleme aldığı kitapçığı okurken çok duygulanacaksınız.

Özetlersek, Dil ve Edebiyat Dergisi Mart sayısı içeriği baskı kalitesi, tasarımıyla elinizden bırakamayacağınız bir dergi olmuş.

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com