2008-11-29

Virgül'de bu ay neler var?


'Virgül' aylık kitap ve eleştiri dergisi
Sayı:124-125, Kasım-Aralık 2008


Virgül'ün bu sayısında, Roni Margulies, geçtiğimiz günlerde yayımlanan Yadigâr-ı Hürriyet: Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'ndan Meşrutiyet Kartpostalları ve Madalyaları adlı albüm ve 21-31 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenen sergi vesilesiyle, II. Meşrutiyetin ilanının "halk arasındaki etkilerini"n izini Memduh Şevket Esendal'ın "Hürriyet Gelirken" adlı öyküsü ve Nahid Sırrı Örik'in Abdülhamit Düşerken adlı romanında sürüyor.

İrvin Cemil Schick, "Abdülhamid'in her şeyden önce cinsel bir kimlikle ortaya konulmasının ardındaki dinamikler"i ele aldığı yazısında "Abdülhamid'in bunca değişik boyutu varken, neden cinselleştirilmiş olsun?" sorusunu şöyle yanıtlıyor: "Bunun en az iki nedeni vardır kanımca. Biri, kökeni Aristoteles’e kadar giden, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda da tekrar gündeme gelmiş olan “Şark Zorbalığı (despotizmi)” söylemi; diğeriyse, yükseliş döneminde burjuvazinin kendini gerek altındaki, gerekse üstündeki sınıflardan cinsellik yoluyla tefrik etme çabaları."

Oğuz Eren ise "Alaturka" Sherlock Holmes'leri büyüteç altına alıyor. 1912 tarihli ilk yerli Sherlock Holmes romanı, Yervant Odyan imzalı Abdülhamit ve Sherlock Holmes'den günümüze Holmes külliyatının serüvenini okuyoruz.

Heidegger'in Varlık ve Zaman adlı eseri ile, bu metnin çevirmeni Kaan H. Ökten'in "Varlık ve Zaman" Kılavuzu eşzamanlı olarak yayımlandı. Kaan Özkan, Varlık ve Zaman'ın çeviri süreci hakkında Kaan H. Ökten'le söyleşti. Mustafa Aldı, bu yıl "1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra" temasıyla 27'incisi düzenlenen TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı vesilesiyle, 68 ve sonrasında çocuk edebiyatı üzerine Necdet Neydim ile konuştu. Selda Uygur ise, Şiir Defteri 2008'in hazırlayıcıları Şeref Bilsel ve Cenk Gündoğdu ile görüştü.

Oğuz Arıcı, Kerem Karaboğa'nın geçtiğimiz aylarda yayımlanan Tragedya ile Sınırları Aşmak: Theodoros Terzopoulos’un Tiyatrosu adlı kitabını, "Günümüzde bir oyunculuk yönteminin varlığından söz edilebilir mi?" sorusu ekseninde inceliyor. Ardından ise, Virgül'ün Sahaf sayfasında, Metin And'ın Ekim 1979'da Hayat Tarih Mecmuası'nda yayımlanmış "Eski Istanbulda Yabancı Sirkler" başlıklı yazısı yer alıyor.


İrtibat:
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dümen Sok.
No: 1/4 34427 Gümüşsuyu - Beyoğlu/İSTANBUL
virgul@virguldergisi.com
(0 212) 252 42 80
(0 212) 293 15 44
http://www.virguldergisi.com/

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com