2008-11-08

"Umran" dergisi


Küresel Sistem Köpük Gibi Patlıyor

Tevfik Emin, Metin Alpaslan, Abdullah Yıldız ve Umran için çevrilen makalesiyle Michel Chossudovsky bu ay Umran'da.

Sistem miadını doldurdu mu, yoksa “piyasa” kendini yeniden başka biçimlerde mi üretecek? Dünya şimdi bu sorulara cevap arıyor ve kapitalizm kendini çok ciddi biçimde sorgulatıyor. Ekonomik çöküş, küresel sistem için bir son olmasa bile hiçbir şeyin eskisi gibi idare edilemeyeceği yeni bir başlangıç olmak zorunda diyen Umran dergisi, ana gündemini ekonomik krizin yansımalarına ayırıyor. Umran, “Küresel sistem” “şeriatına” aykırı hareket etti “bırakınız yapsınlar” diyemedi, peki şimdi ne olacak? şeklinde meselenin özüne ilişkin sorular soruyor.

Garaudy’ye gönderme yaparak Umran: “Batı bir kazadır” diyor ve ekliyor: “Kaza yani, insanlık tarihinde bir sapma, tali ve sun’i bir yol. Yaşanan küresel ekonomik kriz bunu bir kere daha gösterdi. Küresel ekonomik krizin altında Batı’yı meydana getiren temeller var: “vahşi bireyselcilik ve acımasız rekabet”, ilişkileri “piyasa”ya indirgemiş ve insanı “kazandığı oranda değerli” gören anlayış ve insansız spekülatif ekonomik sistem…”

Umran dergisinin Kasım sayısında yer alan yazısında Metin Alpaslan’ın Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner’den yaptığı alıntı aslında meseleyi özetler nitelikte: “Bir ara hepimize gayret edip ulaşmamız gereken bir ‘Mekke’ olarak gösterilen Birinci Dünya şimdi bir köpük gibi patlıyor...”

Tevfik Emin, Metin Alpaslan, Abdullah Yıldız ve Umran için çevrilen makalesiyle Michel Chossudovsky’nin Kapak konusuyla ilgili yazılarının yanı sıra Umran’ın Kasım sayısının öne çıkan başlıklarını Burhanettin Can’ın “Güzel Ahlakın Yeniden İnşası”, Cevat Özkaya’nın “Bürokratik İktidar Kırılıyor mu?”, Seyhan Yaman’ın “Tanzimat’ın Tanzim Ettikleri”, Asım Öz’ün “Fatma Karabıyık Barbarosoğlu’nun Son Romanı” ve Hasan Hanefi ile yapılan söyleşi “Batı İkinci Vicdan Krizinde” olarak tespit etmek mümkün.

İrtibat:
umran@umrandergisi.com
www.umrandergisi.com
0212 640 01 22

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com