2008-10-15

"Somuncu Baba" dergisinde “çocuk” dosyası


"Somuncu Baba" dergisi 96. Sayı, Ekim-2008

Sosyal anlamda aile, bir toplumu ayakta tutan son kaledir. Bir bina için sütun, bir doku için hücre, bir tarla için tohum ne ise, bir toplum için de aile odur. Ailenin birlik ve dirliği, tıpkı suyu oluşturan hidrojen ve oksijenin birliğine benzer.

Her alenin en tatlı meyvesi çocuktur. Çocuk, anne-babaya Allah'ın bir lütfu kabul edilir ve "cennet meyvesi" olarak görülür. Ergenlik çağına erişemeden ölmüşse, âhirette anne ve babasına şefaatçi olacaktır. Gerek bedenî gerekse dinî yönden en iyi şekilde yetişmesi için çaba sarf edilir. Çünkü anne baba öldükten sonra amel defterlerinin kapanmamasına neden olan etkenlerden biri de çocuktur.

Somuncu Baba Dergisi 96. Sayısını (Ekim-2008) “Çocuk” konusuna hasretmiş.

Bir çocuğun tebessümüyle süslenen kapaktan sonra Sebahattin Ateş, “Çocuk ve Tebessüm” konulu Başyazısında çocuklar hakkında söylenmiş önemli sözlerden bir demet sunuyor.

Dergideki yazarlar ve yazılardan bazı başlıklar:

Prof. Dr. Ali Akpınar / Fıtri Bir Arzu: Çocuk

Doç. Dr. Kadir Özköse / Sıcak Bir Aile Yuvası

Fatih Çınar / Çocuk Eğitimi Ve Sûfiler

Resul Kesenceli / Osmanlı’da Çocuk Eğitimi

Doç. Dr. M. Doğan Karacoşkun / Şimdi Okullu Olduk

Ayrıca bu sayıdaki başka yazılarla birlikte, Musa Tektaş’ın “Nefis ile Savaş” ve tarihçi İsmail Çolak’ın “II. Abdulhamid’in Gizemli Portresi” başlıklı yazıları da mutlaka okunmalı…

Bu sayının şairleri: İsa Yar, M. İlyas Subaşı, Rıfkı Kaymaz ve Ahmet Süreyya Durna.


İrtibat:

www.somuncubaba.net
0 422 615 15 00

1 yorum:

fatihihvan dedi ki...

Somuncu Baba dergisi son birkaç yılda mthiş atılımlar yaptı, gerçekten bir hazine sunuyor okurlarına. Ben severek, ilgi ve heyecanla okuyorum dergiyi, bu sayısını da en kısa zamanda alacağım inşallah.

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com