2008-10-14

Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yahya Kemal Özel Sayısı


Türkiye’de 37 yıldan beri yayımlanan Kubbealtı Akademi Mecmuası, son sayısını Yahya Kemal Beyatlı’ya ayırdı. Vefatının 50. yılı münasebetiyle Türkiye genelinde hakkında çeşitli anma programları yapılan Yahya Kemal, dergide bir çok yazarın görüş ve düşünceleriyle gündeme geliyor. Takdim yazısında Yahya Kemal’le ilgili yapılan ve yapılması düşünülen programlar belirtilirken Sâmiha Ayverdi’nin “Büyük Terbiyeci Mevlâna” ile Aysel Yüksel’in “Kaybolan Anahtar” yazısı dikkat çekiyor. Yahya Kemâl’e dâir yazılar şöyle:

Hicran Göze: “Yahya Kemal’in Kayıp Sohbetleri”, Zeki Önsöz: Heinrich Heine ve Yahyâ Kemal”, Dursun Gürlek: “Yahya Kemal Beyatlı ve ‘Ezan-ı Muhammedî Şiiri”, Mehmet Nuri Bingöl: “Dünya Cenneti Gibi Şehir… ve Yahya Kemal”, Abdullah Uçman: “Tanpınar’ın Yahyâ Kemal’i”, M. Mehdi Ergüzel: “Yahya Kemal’in Şiirlerinde ‘Zevk, Haz ve Lezzet…”, Meryem Aybike Sinan: “Yahya Kemal’e Arzuhâlimdir”, Ali Şükrü Çoruk: “Bir Mizah Şâirinin Gözünde Yahyâ Kemal”, Kubbealtı: “Ekrem Hakkı Ayverdi Arşivi’nden Yahyâ Kemal”, Kemal Y. Aren: “Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım.”

Dergide Emin Işık’ın “Çağdaşlığın Öteki Yüzü” başlıklı yazısı ile birlikte Ahmed Yüksek Özemre hakkında da özel bir bölüm yer alıyor. Bu kısımda da Ergun Göze, Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu, Memduh Cumhur ve M. Nihat Malkoç’un Ahmed Yüksel Özemre hakkında kaleme aldıkları yazı ve şiirler okunuyor.

İrtibat:
Kubbealtı Akademi Mecmuası, Peykhane Sokağı, No:3
Çemberlitaş-İstanbul
0 (212) 5162356 – 5189209
www.kubbealti.org.tr
info@kubbealti.org.tr

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com