2012-11-02

Kur’an’sız hava sahası yoktur !


Vuslat Dergisi’nin Kasım sayısında bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilen; “Kur’an” derginin sayfalarında boy göstermekte… Dergi de, dosya konusuyla ilgili söz sahibi olan şahsiyetlerin kalemlerinden ilmî makaleler yer almakta… Her makale sahibi, konunun bir cephesini ele alarak, konuya açıklık getirmekte...

Kur’an Bize Ne Diyor?

İnsanoğlu tarih boyunca şu soruların cevabını merak etmiştir. Kur’an niçin indirilmiştir? Kur’an bizler için nasıl bir değer ve anlam ifade etmektedir? Kur’an bize kendisini nasıl tanıtmaktadır? Kur’an bize ne diyor? 

Kur’an; Allah’ın insanlığa son peygamber ve önder olarak gönderdiği Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Cebrail isimli melek aracılığı ile Rabbimizden vahiy yoluyla alıp insanlığa sunduğu hayat nizamıdır. Hayatın başlangıcı ve sonucunu açıklayan ayetleri, sunduğu hayat kanunları, felaket ve mutlulukla neticelenen yaşayış şekillerine ait tarihi belgeleri, kâinatla ilgili ilmi mucizeleri ve Hakk’ı batıllardan ayırıcı düsturları ile Kur’an bütün insanlar için yol gösterici ve hidayet kaynağıdır.

Allah (c.c.) hayat kitabımız Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:

“Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır.” (Bakara, 2/2)

Kur’an’ın Hayata Müdahalesi

Kur’an Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olup, buna bağlı olarak kendi nefsine, diğer insanlara ve eşyaya karşı görev ve sorumluluklarının bilincine ermek isteyenlere rehberlik eder ve nasıl davranmasın gerektiğini öğretir. Kur’ân’ın, itikat, ibadet, ahlâk ile ilgili âyetleri, siyasî, idâri, hukûki açıdan yaptığı düzenlemeleri, iktisadî ve ekonomik yönden açıkladığı ilkeleri, aile, akrabalar, komşular, çocuklar, yetimler, yaşlılar gibi toplum kesimleri hakkında ortaya koyduğu prensipleri, savaş hukuku, fikir hürriyeti, dünya ve âhiretle ilgili konulara dair izahları, kâfir, müşrik, münafık, hiristiyan, yahudi ve ateist gibi yanlış inanç grupları ile ilgili hüküm ve bilgileri, adalet, merhamet, affetme, müsamaha, sevgi ve saygı mevzuunda gerçekleştirdiği düsturları incelendiğinde bütün bunların topluma yönelik olduğu ve temiz bir toplumun oluşmasının hedeflendiği anlaşılır.

Müslümanlar olarak, Kur’an'ı hayatımızın her anında, canlı ve diri tutma gayret göstermeliyiz.  Şunu unutmayalım ki, Kur’an hayatımızın her alanına müdahale etmektedir. Kur’an’sız hava sahası yoktur… Kur’an’ın müdahale etmediği hiçbir alan yoktur.

Vuslat Dergisi “Kur’an Özel” sayısında makalesi olan isimler:

Prof. Dr. Suat Yıldırım, Prof. Dr. Muhsin Demirci, Atasoy Müftüoğlu, Sadrettin Yüksel, Hüseyin Kerim Ece, Abdullah Dâi, Abdullah Yıldız, Doç. Dr. Kerim Buladı, Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler,  Prof. Dr. Yener Öztürk, Ahmet Varol, Muhammed İslâmoğlu, Prof. Dr. Yusuf Işıcık, Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Ali Akpınar, Prof. Dr. Âdem Apak, Prof. Dr. Abdulhamit Birışık,  Dr. Mehmet Sürmeli,   Doç. Dr. Mehmet Kubat, Doç. Dr. Muhammed Târik, Yrd. Doç. Dr. Soner Duman, Süleyman Gülek, Cengiz Duman, İlhami Pınar, Mustafa Benna, Seyfulislam Çapanoğlu, Nasruddin Yasin.

Dergi hakkında detaylı bilgi için: 
(0216) 612 78 22 
 www.vuslatdergisi.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com