2012-09-30

'Serencam' dergisinin sonbahar sayısı çıktı


Cihanda bir gizli dil vardır, herkes onu bilir lakin kimse söylemez, söyleyemez. Zira o dil sözle ele geçmez, sözden de kelamdan da ötedir. Bu hal dili sessizlikte gizlenmiştir, bazen bir anlık duyuş, kavrayış, bazen yıllar süren bir tavır; bazen ilahi bir ikaz, kalpten kalbe bir irtibat, bazen bir tebessümün içinde gizlenen birlerce söz…
Sükût, susmak olarak anlamlandırılsa da sözlüklerde,susmanın da ötesinde bir çok anlamı ifade eden bir kelimedir. Kimi zaman altına eş değerdir, kimi yerde âlimin alâmetidir, bazı yerde hayal kırıklığının içinde yerleşir…
Hz. Meryem için oruçtur, Hz. Musa’nın kelamında sırdır. Âlemlerin Efendisi’nin her tavrında o vardır…
Sükût, susmanın değil bir tavrın göstergesidir. Bazen yenilginin yıkılmışlığıyla gelir, tükenişte kendini gösterir. Kimi insan içinse sabırdır, direnmenin, nefse boyuneğmemeninadıdır.Tahammüldür, tefekkürdür… Mevlana’nın dilinde Hâmuşane bir derviş olur sükût…
Bu sayımızda sükûta bir şerh de biz koymak istedik. Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Hayati İnanç, Mustafa Özçelik, Celal Demir, Emine Dündar ve Senem Gezer «Sükût»u her yönüyle, hem nesir hem de şiirin diliyle anlattılar. Gülşen Gazel, edebiyatın geçirdiği evrime ve edebiyatçıların bakış açısına getirdiği eleştirilerle bu sayıda yer aldı. Ahmet Turan Alkan, sorularımıza içtenlikle cevap verdi, engin görüşleriyle renk kattı.

Nedim Hazar, «Batman» filmi üzerinden Batı uygarlığına eleştirel bir bakış yöneltirken, Üstad Bahaettin Karakoç, şiiriyle dergimize bir derkenar düştü. Denemeleriyle Nergihan Yeşilyurt, Gülnaz Eliaçık ve Enes Tuzlu; şiirleriyle Adige Batur, Murat Soyak, Abdulkadir Bostan, Mehmet Türkmen ve Turan Gündüz sayfalarımızda yer alan isimler. Beklemek şiirine yer verdiğimiz, Üstad Abdurrahim Karakoç’u da bu vesile ile rahmetle anıyoruz.
Selam ile...
 İrtibat:

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com