2012-09-16

Güz günlerinde 'Kün' edebiyat dergisi

Hüznün, Hazan’ın, Şiirin, İhtilal ’in hatırlatıcısı; Eylül

Kün Edebiyat, Anadolu’dan başlattığı yürüyüşüne ikinci sayısıyla devam ediyor. İki ayda bir yayımlanan dergi yine zengin ve dopdolu bir sayıyla okuyucunun karşısına çıktı. Bu sayıda dosya konusu “Eylül” olarak belirlendi. Hüznün, hazanın, şiirin ve bir de bize mahsus olmak üzere ihtilalin hatırlatıcısı olan “Eylül” ayını bütün tedaileriyle ele alan yazılarla zenginleşen dosyada birbirinden kıymetli isimler yer alıyor. Meslekî donanımı bir yana, son dönemin ârif zâtlarından olan Hüsrev Hatemi, Eylül’ün temsil ettiği şeyler üzerine enfes bir yazı kaleme aldı. Türk siyasi hayatını olduğu kadar edebiyatını da yakından takip eden usta yazar Ahmet Kekeç, Eylül ve tedailerini kendine has üslubuyla yazdı. Mehmet Ali Çakır, Eylül’e hüzün yakıştırılmasına itirazını, Mehmet Güneş meşum Eylül ihtilalinin kırdığı gülleri, Hüseyin Akbaş, eski Eylüllere duyduğu özlemi, İhsan Kurt, kendi özelinde Eylül’ün gurbet tadında yaşanmışlığını, Recep Garip, Eylül’ün sarı tarafını, Elif Sönmezışık Hüzünsüz Eylül’ü, Akın Uyar Eylül’den nasibini alan dil ve kültürü yazdı. Ercan Köksal, Ethem Baran’ın konusunu 12 Eylül’den alan Yarım adlı romanını değerlendirdi.

Ercan Köksal Türk edebiyatının âkıl adamı Hilmi Yavuz ile şiir üzerine altı çizilecek bir söyleşi gerçekleştirdi. Şiirde anlam ve müzikalite, şiir ve gelenek gibi konularda son
derece mühim şeyler söyledi Hoca.

Şiirde; Şükrü Erbaş, Nurettin Durman, Muhsin İlyas Subaşı, Mehmet Güneş, Ahmet Yozgat,
Ömer Faruk Ünalan, Payidar Zaraman, Şakir Yücesoy, Mehmet Baş, Ali Tavşancıoğlu, Celal Kapusuzoğlu, Mehtap Altan, Abdullah Zeki Öğüt, İnci Eskicuma, Emir Karapaça, Ahmet Keskinkılıç, Hasan Tan gibi farklı iklimlerin usta şairleri buluştu.

Hikayede; Mustafa Çiftçi, Üzeyir Süğümlü, Halit Emre gibi isimlerin yanı sıra, Azarbeycan edebiyatından İmdat Avşar’ın Türkiye lehçesine çevirdiği Ejder Ol imzalı bir hikaye var.

Halil Derviş “Abdurrahim Karakoç’un Şathiyeleri” üzerine incelemesiyle, Funda Gökçen Gelincik, Aydoğan Yavaşlı “Tarık Dursun K’nın Yanında Birkaç Saat” , Yasemin Yıldız Vakt-i Huzur ve Mehmet Emin Poyraz “Eylül Çeşitlemeleri” adlı denemeleriyle, Siyami Yozgat Usta Şair Attila İlhan’a dair hatırasıyla bu sayıda yer alan yazarlardır.

İkinci sayıda da soruşturmalara devam edildi. Nurettin Durman, Hüseyin Akın, Murat Menteş ve Muhsin İlyas Subaşı “Eylül” soruşturmasına cevap gönderen isimlerdir.

Kün Edebiyat, görselliğin yanında yazının ve mananın estetiği üzerinde de titizlikle durarak yoluna devam edecek. Hazırlanmış, belirlenmiş, tarif edilmiş yollardan değil, kendi yolunu kendi açarak… Yarışmadan, tartışmadan, savaşmadan… Sadece edebiyata, sadece sözün güzelliğine dair… Güzel olan her şeyin asıl olarak tek kaynaktan neşet ettiğine inanmış olarak…

Kün Edebiyat irtibat:
kun_yayin@hotmail.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com