2012-05-22

'Nida' dergisinin 153. sayısı

Mayıs-Haziran 2012

Her din, ideoloji ve görüş için söz konusu olan yayılma ve kabul görme arzusunun ahlaki bir temeli var mıdır ve bu ahlaki temelin çerçevesi nedir? Tebliğ ile yayılmacılık arasında bir ilişki var mıdır? Fetih diye kavramsallaştırılan veya gaza ideolojisi olarak karşımıza çıkan şey, bir ‘İslâm’ ve ‘kültür’ taşıma mıdır yoksa ideolojik bir hedef midir? İslam adına hareket eden yapı veya organizasyonların faaliyetlerinin yayılma bağlamında tahlili nedir? Gözetilmesi gereken ahlaki ve ilkesel sınırlar nelerdir?

‘Ameli oluşturan, tüm eğilimlerimizi yönlendiren bilgi ve fikirdir. Gerek birey gerekse cemaat ve grupların eğilim ve yönelişlerindeki hata, zaaf ve eksikliklerin her birinin, bilgi, fikir ve tutturulan dil’den kaynaklanan bir hata kökü bulunmaktadır.’ önerme ve kabulümüzden hareketle, emek ve çabaların teksif edilmesi gereken yönün bilgi, iman ve bu çerçevede oluşan dünyaya bakış, perspektif olması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz.

Dergimizde, klasik anlamdaki fetih ve gaza ideolojisini eleştirel bir dille ele alırken; meselemizin, tarihin bir sayfa ve karesini karalamak olmadığı, bilakis bugüne yön veren saikler olarak sağlam tahlil edilmesi ve bugüne yön vermeyen ya da vermemesi gereken yerlerde ise bir misyon yükleme eğilimine girmemek gerektiğinin analizini sunmak olduğu bilinmelidir.

Nida Dergisi’nin sayfaları arasında heyecan ve ilgi uyandıran yazılar ve yazarlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Hudeybiye Seferi ve Fetih Sûresi
HİKMET ZEYVELİ

Osmanlı’nın Gaza Anlayışından Günümüze Kısa Bir Tahlil
NURETTİN ÖZCAN

Hakk’ı Yaymak Gerekir
M. KÜRŞAD ATALAR

Osmanlı Gaza İdeolojisi ve Günümüzün Fütuhatçı Zihniyeti
ÜMİT AKTAŞ

İslam “Savaşçı” Bir Stratejiyle mi Gelişti
MUSTAFA ARSLAN

İslâmi Yayılmacılık
ÖMER ŞEVKİ HOTAR

SORUŞTURMA; Âdem Apak, Mustafa Tekin, Cengiz Çağla
Hazırlayan: NİDA

Atasoy Müftüoğlu ile
Röportaj: Abdulkadir Satış

Ali Şeriati ve Kur'an-ı Kerim
MURAT KAYACAN

Rumuzlu Neşideler
MALİK BİN NEBİ

Kadim Bir Bilge: Dersu Uzala
SELMA ELMAS

Cemal Şakar İle Dil Bağlamında İmge ve Gerçeklik Üzerine
Söyleşi: Mücahid Sağman

İrtibat:
0 422 321 21 87
www.nidadergisi.com
nida_dergisi@hotmail.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com