2012-05-07

266. 'Yedi İklim'

Mayıs 2012

Koşulların değişmesi yeni problem alanları çıkarıyor karşımıza. Bu, hayatın her alanında böyle. Düşüncede, sanatta, siyasette. Değişimin küçük ölçekli olduğu dönemlerde gelenekler insan hayatını göreceli olarak kolaylaştırır. Hazır kalıplar var önümüzde; hazır yollar biz de öncekilerin geçtiği yollardan geçip gidiyoruz. Değişimin hızlı olduğu dönemlerde ise kalıplar iş görmez hâle geliyor. Dün işimize yarayan çözümlerin bugün yaşamımızı zorlaştırdığını görüyoruz dehşet içinde. Geleneklerin bütünüyle iş görmez hâle geldiği noktalar ise uygarlık krizi olarak beliriyor. Paradoks olarak, bir uygarlığın kendini yenileme gücü de büyük ölçüde kriz dönemlerinde test ediliyor.

İslâm; sanat, düşünce, siyaset, ekonomi gibi hayatın bütün alanlarını kapsayan bir uygarlık olarak çok kere büyük krizlerle karşı karşıya geldi. Erken dönemde meydana gelen Yunan düşüncesi ile hesaplaşma, Haçlı seferleri, Moğol istilası, Sanayi Devriminden sonra başlayan kitlesel üretim teknolojisi ile sınanma, 20. yüzyılda İslâm Devletinin varlığını koruyup koruyamama mücadelesi bunların en belirgin olanlarından.

Büyük krizlerin önemli sonuçlarından birisi, sanatçı, düşünür, siyasetçi gibi toplumun öncü kesimlerini yeni yollar bulma konusunda daha fazla zorlaması. Bu zorlama sonucu ortaya çıkan düşünce ve eylem farklılıkları geleneksel yapı içinde rahatlık bulmuş büyük kitlede tedirginlik yaratıyor önce. Sonra yollardan bir kaçı kabul görmeye, kitleler için umut olmaya başlıyor zamanla.

İçinde yaşadığımız dönemin en belirgin özelliği, dış dünyadaki hemen bütün değişimlerin bizim irademiz dışında gerçekleşmesi. Yirmi yıl kadar önce, dünyada daha fazla mal ve insan hareketine zemin hazırlayan kürselleşmenin kaçınılmaz olduğu olgusu ile yüzyüze geldik. Şimdi de demokratik değerlerin her şeyin önünde olduğu söylemi ile karşı karşıyayız. Aydınlarımızın önemli bölümü de bu söylemin büyüsüne kapılmış, demokratik değerlerin esasta nasıl bizim malımız olduğunu kanıtlamanın derdinde.

Evet, kürselleşme denilen olgu görmezden gelinemeyecek bir gerçek: Mallar artık dünyanın bir yanından öbür yanına kolaylıkla hareket edebilmekte. Doğalgaz ve petrol gibi doğal kaynakların taşınabilmesi için ülkeler arasına binlerce km. uzunluğunda borular döşenebilmektedir. Demokrasi insanlığın ulaştığı en faziletli yönetim biçimi; değerler de insanlığın yeni kutsalı. Ancak bir koşulla birlikte: Bu yeni kutsal, onların belirlediği ekonomik ve kültürel dizgenin yaşamasını kolaylaştırdığı sürece.

Tam da bu nedenle, sanattan edebiyata, felsefeden düşünceye, siyasetten ekonomiye çok alanda birden gayret sarfetmeye, seçenekler üretmeye ihtiyacımız var. Sahip olduğumuz entelektüel miras, daha da ötesi, bahşedilen vahiy nuru bize bunun için fazlasıyla imkânlar sunmakta.


İçindekiler:


Yedi İklim: Yollar

Kâmil Eşfak Berki: Yelkenli

Şakir Kurtulmuş: Yıldızlar Sevinir Gelişine / Hoşgeldin Bebek

Cumali Ünaldı Hasannebioğlu: Dağlarardarda, Dağlar...

Hasan Aycın: Çizgi

Zafer Acar: Kurşun ve Kalem

Mehmet Habil Tecimen: Ey Kudüs Ey...

Erkan Kara: Sen, Ben'im O'nu Sevebilmem İçinsin

Mehmet Özger: Umut Burcu

Osman Koca: Tumturak

Handan Acar Yıldız: Bulmak

Osman Aytekin: İkinci Şube'de Zor Saatler

Mustafa Cemil Efe: Hüsn-i Hat

Ali Haydar Haksal: Öykü Ağacı XIII

Hâfız-ı Şirazî: (Hazırlayan: Cihangir Berk) Hafız Divanında Şiir Üzerine Beyitler -III-

Osman Bayraktar: Letaif-i Rivayat Işığında Ahmet Mithat Efendi'nin Hikâyesi

Habil Tecimen: Politik Şiir ve Ölen Asyalılar (Tex Contest)

Yüksel Kanar: Haçlılar Çağı Yazıları-II

Yakup Şafak: Şehrî ve Gülî Yahut Taşkent Armağanı

Mustafa Cemil Efe: Eflatun Dudaklı Kız...

Serap Ekizler: Çizgi

Emine Batar: "Modern Öykü Kuramı"

İbrahim Coşkun: Küçük Kahramanlar ile Osmanlı'nın Kuruşunda

Ali Ekrem Cömert: Kitaba Hayat Veren İmzalar ve "Hayat Veren Mektuplar"

Yunus Emre Özsaray: Birkaç Öykü Kitabı Üzerine Birkaç Düşünce / Köpekler Akşamı-Bülent Ata, Keyfe Kader Kahvesi-Aykut Ertuğrul

Yeprem Türk: Zafer Acar'ın Yeni Kitapları Üzerine Düşünmeler: Diri / Suçsuzluğumu Affet


İrtibat:
0 216 352 49 77
yediiklim@yahoo.com
yediiklimeditor@yahoo.com
www.yedi-iklim.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com