2012-05-24

Maraş'ta Necip Fazıl Sempozyumu

Kahramanmaraş Belediyesi 26 Mayıs 2012'de Büyük Doğu'nun Mustarip Ruhu adıyla iki oturumluk bir sempozyum düzenliyor.

Şair, yazar Duran Boz’un üstün gayretleri ve öncülüğünde gerçekleşecek olan sempozyumun ilk oturumu saat 10.00'da başlayacak. Sempozyumun ikinci oturumu saat 14:30'da başlayacak. Oturum başkanlığını Lütfi Şahsuvaroğlu'nun yapacağı ilk oturumda sunulacak tebliğler şöyle:

Prof. Dr. Turan Karataş"Üstada Mektup"
Prof. Dr. Fazıl Gökçek "Bâb-I Âli Çevresi Ve Necip Fazıl"
Prof. Dr. Ramazan Gülendam "Büyük Doğu Ve Büyük Doğu Çevresi"
Prof.Dr. Yunus Balcı "Necip Fazıl'ın Şiirinde Sembolizm Ve Hecenin Krallığı"
Doç. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu "Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Metafizik İlgiler Açısından Necip Fazıl'ın Şiiri ve Etkisi"
Yard. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu "Bir Arayışın Adresi Olarak 'Tohum'a Gitmek"
Turan Karataş'ın yöneteceği ikinci oturumda sunulacak tebliğler ise şunlar:
Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı "Necip Fazıl'da Korku Estetiği"
Prof. Dr. Hasan Akay "Necip Fazıl'ın Çile'si Çile'nin Necip Fazıl'ı"
Doç. Dr. Ertan Örgen "Modern Birey Şehir Ve Kaos-Mekânın Yeniden Kuruluşu"
Doç. Dr. Vefa Taşdelen "Batı Tefekkürü Ve İslam Tasavvufu'nda 'Çifte Kanat' Metaforu"
Asım Öz "Necip Fazıl'ın Çağdaş Müslüman Düşünce Hakkındaki Değerlendirmeleri"

Sempozyumun değerlendirme oturumundaki müzakereciler ise Prof. Dr. Himmet Uç, Doç. Dr. Mehmet Narlı, Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ.


Refik Erden

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com