2012-04-02

'Türk Edebiyatı' dergisinde Mustafa Kutlu özel dosyası

Nisan 2012

UNESCO, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün teşebbüsüyle 2012 yılını, “Uluslararası Itrî Yılı” ilan etti. Yıl sonuna doğru sayılarımızdan birini, tam 300 yıl önce vefat eden bu büyük bestekârdan yola çıkarak musikiyle ilgili meselelerin ele alınacağı özel sayı hazırlamayı planlıyoruz. Ancak daha önce “Itrî Yılı”nın ilan ediliş sürecini, neler yapılmak istendiğini, hazırlıkların hangi safhada olduğunu öğrenmek için Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün sanat danışmanı Dr. Yalçın Çetinkaya ile görüştük. M. Selim Gökçe’nin sorularını cevaplandıran Çetinkaya’nın anlattıklarından anladığımız kadarıyla, 2012, musikimiz açısından çok verimli geçecek.

Itrî’nin çağdaşı büyük şair Urfalı Nâbî de 1712’de, yani tam 300 yıl önce vefat etmişti. Bu iki sanatkâr arasında dostluk var mıydı, bilmiyoruz ama, Itrî, Nâbî’nin “Hûn-ı dilimi gonce-i câm eyledi bülbül” mısraıyla başlayan gazelini Isfahan makamında bestelemişti. Bu vesileyle bir Nâbî uzmanı olan Dr. Hüseyin Yorulmaz’ı aradık. İmzasını ara sıra dergimizde gördüğünüz aziz dostumuz, hikemî şiirin bu büyük ismi hakkında bir değerlendirme kaleme aldı.

Mütareke devrinde, Millî Mücadele’nin ateşini tutuşturan olaylardan biri de, 23 Ocak 1920 Cuma günü Darülfünun Konferans Salonu’nda Süleyman Nazif’in Malta Adası’na sürülmesine yol açan son derece heyecanlı bir konuşma yaptığı “Piyer Loti Günü”dür. O gün Yahya Kemal de Pierre Loti hakkında bir konferans vermişti. Mehmet Samsakçı, bu konferansın metnini, o tarihte İleri gazetesinde yayımlandığı biçimiyle sunuyor. Bu ilgi çekici yazının dikkatinizi çekeceğini sanıyorum.

Mehmet Samsakçı’nın yazısını, Hülya Atakan’ın “Notre Dame’dan Machu Picchu’ya” başlıklı yazısı takip ediyor. Kısa bir süre önce çoğu dergimizde yayımlanan yazılarının bir araya getirildiği, Kırkambar’da kısa bir tanıtımını da okuyacağınız Kış Çayı adlı ilk kitabı yayımlanan Hülya Hanım’ın yazısına özellikle dikkatinizi çekiyorum.

Bu yıl, Charles Dickens’ın da doğumunun 200. yılı. Yadigâr Türkeli Sanlı, bu ünlü İngiliz romancının doğum yıldönümünü kutlamak amacıyla İngiltere’de yapılan ve yapılacak olan törenlerden söz etti. Bu sayımızda ayrıca Gülsün Nakiboğlu Elif Şafak’ın İskender romanını, Prof. Dr. Gürsel Aytaç hocamız Orhan Pamuk’un Saf ve Düşünceli Romancı adlı kitabını, Erden Dönmez, Necati Mert’in hikâye kitabı Zamansız’ı, Nadir Aşçı da İbrahim Tenekeci’nin yeni şiir kitabı Kimsenin Kalbi’ni değerlendirdi.

Ve dosyamız: “Mustafa Kutlu’nun Hikâyeciliği”. Küçükçekmece Belediyesi’nin 26-27 Nisan tarihlerinde bir Mustafa Kutlu Sempozyumu gerçekleştireceğini öğrenince, öteden beri hazırlamayı planladığımız dosyayı biraz öne çektik.

Ali Ayçil’in “Kutlu Üzerine Dokuz Pasaj” başlıklı yazısında dediği gibi, onun yazarlığı “Türk toplumunun hızla taşradan şehre göçmeye başladığı son yarım asrın sosyal hareketliliği içerisinde şekillendi. Bu göçün üç cephesi vardı: Göçün yüklendiği yer, göç hâli ve göçün çözüldüğü yer. Dinmek bilmeyen bir insan seli, on yıllarca sadece büyük şehirlere değil, hem Türk sinemasına hem de Türk Edebiyatına malzeme taşıdı (…) Mustafa Kutlu külliyatının yarım yüzyıllık zamana tutulmuş devasa bir aynaya benzemesinin sebebi, kumaşına gösterdiği sadakatti.”

Alâattin Karaca’nın Mustafa Kutlu’yu ve hikâyeciliğini çok iyi anlattığı yazısıyla başlayan dosya, Ali Ayçil, Bahtiyar Aslan, Sezai Coşkun, Taner Namlı, Sabahattin Çağın, Fatih Kanter ve Süavi Kemal Yazgıç’ın yazılarıyla devam ediyor. Ressamlığı da olan, hatta Hareket dergisinde hikâyelerinden önce desenleriyle görünen Mustafa Kutlu’nun bu desenlerinden birkaçını da tadımlık olarak sunmak istedik. Tabii bir hayli fotoğraf...

Bu sayıda maalesef hikâyeye yer veremedik. Şairlerimize gelince: Mehmet Aycı, Cengizhan Orakçı, Kalender Yıldız, Muhammet Hüküm, Hatice Eğilmez Kaya, Necip Fazıl Akkoç ve Mehmet Özdemir.

Tabii, Kırkambar’ımız da her zaman olduğu gibi dopdolu. Daha güzel ve daha zengin sayılarda buluşmak üzere. Muhabbetle efendim.

Beşir Ayvazoğlu

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com