2012-04-26

Şiirin Güzelliği

Şiir, var olduğu günden beri hayata dahil.

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası...

Sevincimizi, öfkemizi, özlemimizi, sevgimizi dile getirmek için dili kullandığımız andan beri şiirden ya­rarlanmışız.

İlk şiir örneklerimiz olan sagu ve koşuklar için de geçerli bu, her ay yeni sayısıyla okurlara ulaşan dergi­lerde yayınlanan modern şiirler için de...

Hayatımızdan ayıramadığımız, kendimizin bir par­çası kıldığımız şiire asli değerini vermeliyiz.

Nasıl mı?

Elbette şiir okuyarak, şiiri kalbimizin gülü yaparak...

Şiiri göz bebeğimiz yaparak...

Şairlerin gelecek zamana gönderdikleri mektupları, şiiri, okuyarak...

Şiirin eskimediğim, eskimeyeceğini, insanla birlik­te varolacağını, şiiri elimizden düşürmeden göstere­rek...

İşte elinizde tuttuğunuz kitap bu amaçla hazırlandı.

Şiirname, günümüzde gürül gürül yaşamaya devam eden şiirden bir damla, evet bir damlacık, seçilerek ha­zırlandı.

Şiir deryası öylesine uçsuz bucaksız bir derya ki hepsine ulaşmak artık neredeyse imkânsız.

Elinizdeki kitap ulaşabildiğimiz şiirlerden küçük bir demet...

Telif yasalarına uymak açısından ancak izin alabildi­ğimiz yaşayan şairlerin şiirlerine yer verdik bu kitapta. Bu yüzden kitapta az sayıda şairden şiir yer alıyor. Bu kitap bir antoloji değildir. Dönemin şiir anlayışını yan­sıtan bir antoloji olsaydı çağdaş şiirin her temsilcisin­den birer şiir almamız gerekirdi.

Bunun altını özellikle çizmek istiyorum.

Gençlerin sevebileceğini düşündüğüm şiirleri kendi şiir anlayışım doğrultusunda kitaba taşımaya çalıştım.

Bu elbette herkesi memnun edemeyecektir.

Ki daha önce bu tür kitap hazırlayanlar, bu tür eleş­tirilere hep maruz kalmışlardı.
Bunun önüne geçmek mümkün değil.

Ben de geçemeyeceğimi, eleştirileceğimi biliyo­rum.

Yine de elinizdeki kitabı oluşturmaktan vazgeçme­dik.

İstedik ki genç okurlar, yaşayan Türk şiiri hakkında az veya çok bilgi sahibi olsun. Günümüzde de güzel şi­irler yazıldığını görsün, bu şiirleri okuyarak şiiri sevsin, hayatına taşısın.

Niyetimiz şiir kadar duru ve temizdir.

Sonucun da şiir kadar duru ve temiz olmasını dile­rim.

Bu seçkiyi oluşturmamda her türlü desteği veren Zambak Yayınları'na ve şiirlerini yayımlamamız nokta­sında izin veren değerli şairlerimize teşekkür ederim.

Şiirle kalınız, şiir gibi kalınız.


Mustafa Oğuz

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com