2010-11-09

'Dil ve Edebiyat' dergisi

Derginin editörü Mehmet Kamil Berse, Neyzen Tevfik’in, mısralarıyla söze başlıyor: “Istırabın sonu yok sanma, bu âlem de geçer / Ömr-i fâni gibidir, gün de geçer, dem de geçer / Gam karar eyleyemez hânde-i hurrem de geçer / Devr-i şadi de geçer, gussa-i matem de geçer / Gece gündüz yok olur, ân-ı dem âdem de geçer.”

Ardından, “Çalışmayı ibadet olarak gören bir toplumuz. Yaradılış ruhuna uygun olan “Yarın ölecekmiş gibi ahiret, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak” düsturu, insanın ruhsal dengesini de sağlar. Çalışma ritmini yakaladığınız zaman, saatin tiktaklarını kalbin içinde nağme ahengine çeviren bir neysiniz. Lübnan dâhisi Halil Cibran, bu konuda Hak Erenler kitabında şöyle söylüyor: “Çalıştığınız zaman arzın en uzak rüyasından, doğduğu gün size nasip olan hisseyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ve siz kendinize iş vermekle, hayata karşı olan sevginizi belirtiyorsunuz. Hayatı iş yaparak ve başararak sevmek, hayatın en gizli sırlarına aşina olmak demektir.” Çalışmayı, çok çalışmayı şiar edinen bir millet olmalıyız; tembel olmak yeryüzüne yabancı kalmak demektir, hayatı ıskalamak demektir. Çalışma hırsı ve azmi, çocuk yaşta kazandırılmalıdır. İnsanımızın gelecek nesillere iyi bir dünya, iyi bir kültür bırakabilmesi, bu azmin hızlandırılmasına bağlıdır” diyerek çalışmanın önemine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, “Bilişim Çağı ve Türkçenin Sorunları”, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, “Eski Türkler Okur Yazar mıydı?” ve Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan “Özentinin Türkçemize Armağanı: Trend” başlıklı yazılarıyla, dil konusunda bilgi dağarcığımızı zenginleştiriyorlar.

Derginin “Ayın Dosyası” başlıklı bölümünde bu ay, Fârâbî tanıtılıyor. Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın kaleme aldığı “Erdemli Devletin Çatısını Kurdu” başlıklı dosyayı ilgiyle okuyacaksınız.

Derginin bu sayısına Prof. Dr. Hikmet Özdemir “Kurban ve Kurban Bayramı” ve Recep Garip, “Geçen Zaman” adlı makaleleriyle katkıda bulunuyorlar. Deneyimli eğitimci Dr. Sakin Öner Öğretmenler Günü nedeniyle kaleme aldığı “Öğretmenler Günü ve 21. Yüzyılın Öğretmeni” başlıklı yazısıyla dergiye konuk oluyor.

Mehmet Kamil Berse, gezi yazısında Karaman’ı tanıtıyor. Berse, “4500 yıllık Medeniyet Türküsü” adını verdiği yazısında, şehrin tarihine doğru bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.

Yine bu sayıda, kültür ve edebiyat hayatımıza renkli kişilikleri ve eserleriyle derin izler bırakmış olan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Hasan Nail Canat birer yazıyla yâd ediliyorlar. Sadettin Kaplan, “Çocuk ve Edebiyat Üzerine” adlı denemesi, Mustafa Miyasoğlu, “Türkçe Sözlük ve Büyük bir Ansiklopedi” başlıklı tahlili; Sinan Yıldız, “Bisiklet Sevdası” adlı hikâyesiyle derginin kasım sayısına konuk oluyorlar.

Kâmil Uğurlu, Mustafa Nejat Sefercioğlu, Mahmut Kaya ve Sadettin Kaplan, birer şiirle dergiye katkıda bulunuyorlar. Murat Oktay, bu ay altı kitabın tanıtımıyla kitapseverlere seçenekler oluşturuyor. “Ayın Faaliyetleri”nde, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Recep Garip ve Resul Tosun’un konuk olarak yer aldığı Dil ve Edebiyat Derneği’nin Cumartesi Toplantıları anlatılıyor.

Çıktığından itibaren artarak zenginleşen muhtevasından, kâğıt ve baskı kalitesinden ödün vermeyen Dil ve Edebiyat dergisinin 23. sayısı, bayilere ve abonelere dağıtıldı.

Nice güzel sayılara…

İletişim:
www.ded.org.tr

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com