2012-10-22

'TYB Akademi’nin 6. sayısı yayınlandı


Dört ayda bir yayınlanan hakemli dil, edebiyat ve sosyal bilimler dergisi TYB Akademi’nin 6. sayısı yayınlandı. Balkan Savaşları’nın 100.Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı Özel Sayısı olarak hazırlanan dergi, konunun toplumsal alandaki yansımaları ile zenginleşen edebî metinlere odaklanmasıyla, Balkan Savaşları üzerine yapılan kolektif çalışmalara kıyasla bambaşka bir nitelik kazanıyor.

Suat Zeyrek “Balkan Savaşları’nda Trakya Cephesi’nin Erken Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler” başlıklı makalesinde I. Balkan Savaşı’nın kaybedilmesi sürecinde Trakya cephesinde alınan yenilginin sebepleri üzerine ufuk açıcı birtakım değerlendirmelerde bulunurken, Tuncay Bilecen “Balkan Savaşları Sonrasında Ortaya Çıkan Göç Hareketleri ve Muhacirlere Yapılan Sosyo-Ekonomik Yardımlar” başlıklı makalesiyle sürecin, devlet mekanizması tarafından nasıl karşılandığını irdeliyor.

İsmail Arslan’ın “Zorunlu Bir Göç Hikayesi Olarak Mübadele” başlıklı çalışması ise göç hareketleri üzerine çok daha genel bir çerçeve çizme gayretinde. Güngör Göçer’in “Balkan Harbi Sonrası Bir Özeleştiri Örneği Olarak Kırmızı Siyah Kitap 1328 Faciası” başlıklı makalesi, bugüne kadar çok az kimse tarafından bilinen Ahmed Cevad’ın kitabı üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

Doç. Dr. Rıdvan Canım’ın “Osmanlı Asırlarında Balkanlarda Türk Edebiyatı” başlıklı makalesi edebî değerlendirmelere sağlıklı bir çerçeve çizilmesini kolaylaştırıyor. Canan Sevinç’in “Emine Işınsu’nun Azap Toprakları ve Çiçekler Büyür Adlı Romanlarında Balkan Türkleri, Göç ve Kimlik Buhranı” başlıklı makalesiyle H. Harika Durgun’un “Sanatkâr Aristokratlığından Cemiyetle Barışma Yolunda Yakup Kadri’nin Rahmet Hikayesi” başlıklı makaleleri edebi metinlerde Balkan savaşları ve göç hareketlerinin nasıl değerlendirildiğine dair daha özel alana yoğunlaşmış iki metin olarak dikkat çekiyor.

Belkıs Gürsoy’un “Türk Romanında Balkan Savaşları” başlıklı çalışması ise konu başlığının genelliğinin üstesinden gelmeyi başarmış ufuk açıcı bir metin.

Tartışma ve Kitabiyât bölümünde yer alan metinler de en az akademik metinlerin yer aldığı bölüm kadar dikkat çekici ve zengin bir içeriğe sahip… Ahmet İnan’ın Türkiye’de din eğitiminde oldukça etkili olmuş ve bir dönem Balkanlarda yaşamak zorunda bırakılan Mustafa Hayri Efendi üzerine kaleme aldığı metin oldukça toparlayıcı.

Asım Öz’ün Ziya Şakir’in bir yayınevi tarafından yeniden yayınlanan kitapları üzerinden kaleme aldığı “Ziya Şakir’in Balkan Savaşları Tanıklığı Üzerine Bazı Notlar” başlıklı makalesi ve Hamdi Akyol’un Balkan Savaşları’nın 100. Yılında Balkan Savaşları üzerine yapılan yayınları değerlendirdiği çalışması kitabiyat bölümünün oldukça zengin bir içeriğe sahip olmasını sağlıyor.

İskender Gümüş ise Kırklareli Üniversitesi ile Bağcılar Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Balkan Sempozyumu üzerine notlarını okuyucu ile paylaşıyor.

Genel Yayın Yönetmenliğini Öner Buçukcu’nun yaptığı TYB Akademi Dergisi Balkan Savaşları’nın 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı sayısının ardından 2013 yılındaki ilk sayısında Türkiye’de Düşünce ve Yaşayan Düşünce Adamları başlıklı bir dosya hazırlayacak. 2013 yılı Mayıs ayında yayınlanacak 8.sayısında “Türkiye’de Tarih Yazımı ve Yaşayan Tarihçiler” başlıklı bir dosya hazırlamayı planlayan TYB Akademi, Türk düşünce hayatına yeni ve dinamik bir soluk getirmiş bulunuyor.

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com