2012-10-23

Edebiyat, kültür, sanat dergisi 'Mesel'

Yıl: 1  Sayı: 1

 “Doğu kültürü mesel kültürüdür”

Yıllanmış edebiyat dergilerinin bile kapandığı / kapanmaya yüz tuttuğu bir zaman diliminde yola çıkmak, edebiyattan şiirden yana henüz ümitlerin tamamen bitmediğini göstermektedir.

Kütüphanelerin yerini, bu arada edebiyat dergilerinin yerini, bilgisayarların aldığı bir zamanda dergi çıkarmak, bir sürü sıkıntıyı peşinen kabul etmek demektir. Çıkabilen dergilerin çok az sattıkları hatta neredeyse birkaçı dışında parayla satılmadıkları bilinmektedir. Bir edebiyat dergisinin kendi masrafını çıkarabileceğini sanmıyorum.

Sözü, Mesel’e getirmek istiyorum. Mesel, uzak ve küçük bir şehirde, ülkenin batısından bakıldığında görülmeyen, ismi dahi duyulmayan bir şehirde çıkıyor. Ağrı Dağı’nın eteklerinin dibinden bir bulaktan çıkar gibi taze olan bu dergi, Iğdır’da yola koyuldu ve bu şehrinin küçüklüğünün rağmına metropollere meydan okuyan bir dergi. Gücünü ise Doğu’nun eşsiz coğrafyasından, karlı yüce dağlarından, kervan yolları gibi okyanusları besleyen kutsal metinlerde adı okunan kadim nehirlerinden, baharla yeşeren dağ meltemleri ile titreyen envai çeşit kır çiçeklerinden, çok belirgin olarak yaşanan iklimlerinden alıyor. Asıl önemlisi dünyanın en kadim en zengin kültürlerinin buluşma ve sentezlenme yerlerinden biri olan Anadolu insanının zengin hayal gücünden alıyor.

Mesel’in genel yayın yönetmeni Dinçer Ateş, ve yayın kurulu; Mustafa Alagöz, İsmail Aykanat, Nusret Yılmaz, Nagehan Köksal, Murat Doğan öncülüğünde yola çıkışının ilk meyvesi çıktı.

Değişik sayfa yapısı ve usta şair ve yazarların yanında genç isimlere de yer vermesiyle dikkat çekiyor Mesel. Yaşar Bedri, Nurullah Genç, Mustafa Özçelik, Nurettin Durman, Müştehir Karakaya, Mustafa Alagöz, Sabri Kaplan, Nagehan Köksal, İbrahim Tüteng, Mustafa Karaosmanoğlu, Bekir Şakir Konyalı, Ferhat Bayat, Arif Bilgin, İsmail Aykanat gibi şairleriyle; Aslınur Akdeniz, Ali Ceyhan, Ali Çelebi, Musa Ölmez gibi hikâyecileriyle; Ömer İdris Akdin, Hisan Zehra Kıran, Vefa Taşdelen ve Dinçer Ateş gibi denemecileriyle dikkat çekiyor. Abdurrahman Adıyan, eleştiride; İhsan Işık, gezi yazısı türünde; Zeki Taştan, Nusret Yılmaz, Murat Kına, makalede Mesel’de yer alan isimler. Ve röportajı ile mesel’e anlam kazandıran Rasim Özdenören tabi ki…

Ayrıca, her sayıda daha farklı kalemler de göreceksiniz. Edebiyatın yanı sıra akademik bakış açısıyla da hayata bir pencere açmayı tasarlıyor mesel…

Mesel’in yazı kadrosunda, bir akademik çevre de yer almaktadır. Mesel’i diğer dergilerden ayıran bir yön de bu. Prof. Dr. Yavuz Demir,  Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tokel gibi isimler bunlardan bazıları. Bunlara Prof. Dr. Vefa Taşdelen ve Doç. Dr. Zeki Taştan’ı da eklersek, Mesel’in sağlam bir akademik kadrosu olduğunu söyleyebiliriz. Oturmuş, kendine has üsluplarıyla dikkat çeken akademisyenler, şurası kesindir ki, dergiye fikirsel bir soluk kazandırmışlardır.

“Mesel, iddialı bir dergi” derken umarım üstatları gücendirmiş olmayız ve böyle bir hataya düşmekten ar ederiz. Bilgisayar karşısında ilgi kaybeden edebiyat dünyamıza yeni bir duruş getiriyor. Bu duruş onurlu, bu duruş samimi, bu duruş efendice…

Yazarın sorumluluğu, eserinin arkasında durabilmektir. Mesel yazarlarında bu bilinci bulabiliriz. Umarız yarın bunu görebiliriz. İsteriz ki, sanatkârlar, gündemin potasında erimek durumunda kalmasınlar. Yine umarız ki sanatkârlar sağlam ve sağlıklı bir yapıyla geleceğe kalacak eserler üretebilirler.

Şeyh Galib’in dediğini “Mesel’in” yazarlarına uygulamak istersek, ilk sayıdan pek anlaşılmasa da ilerde anlaşılabileceğine inanıyoruz, yerinde bir söz söylemiş oluruz.

 “Zannetme ki şöyle böyle bir söz
Gel sen dahi söyle böyle bir söz”
                                  Şeyh Galib

Meselle hayata farklı bir açıdan bakabilmeniz dileğiyle. İyi okumalar efendim…

İçindekiler

Başlarken …………………………………………………………………………………..Dinçer Ateş
Edebi metni kura(m)sız oku(t)mak……………………………..………………………….Yavuz Demir
Mesel mesel İçinde ………………………………….......……….……………………Dursun Ali Tökel
Anlatmak Yaşamaktan Daha Zor………………………………………………...…………Şaban Sağlık
Siyanür………………………...……………………………………………………………..Yaşar Bedri
Üryan…………………………………………………………………………………....Mustafa Özçelik
Sözü Yükseltme Vakti………………………………………………..………………..Ömer İdris Akdin
25…………………………………...…………………………..……………………….Aslınur Akdeniz
Edebiyat ve Sosyal Sorumluluk…………………………………………...…………………Zeki Taştan
Iğdır’ın Al Elması……………………………………………..……….…………….Muştehir Karakaya
Tiyatro Tartışmasına Farklı Yaklaşmak  veya Ezber  Bozan Bir Bakışla Tiyatro…………..Dinçer Ateş
Turuncu………………………………………………...……………………………Bekir Şakir Konyalı
Metruk……………………………...……………………………………………………..Nurullah Genç
Düş ve Gerçek……………………………………………..………………………………..Musa Ölmez
Anlatabildim mi………………………………………………………………………Hisan Zehra Kıran
Hüzne Yürüyen Derviş……………………………………………………………..……….Ferhat Bayat
Talat Sait Halman ve Tuyuğun Dirilişi………………………………………………..…..…Murat Kına
Rasim Özdenören İle Söyleşi……………………………………………..röportaj(Ankara Temsilcileri)
Rücu ………………………………………...………………………………………….…..Sabri Kaplan
Onuncu Gezegen…………………………………………………….………….........………..Ali Çelebi
Gözyaşları……………………………………………….…………………….…………İbrahim Tütenk
“Sabahattin Ali,İnsan ve Eser” hakkında yada “Yalnız Yaşayan ve Yalnız Ölen İnsan”...Nusret Yılmaz
Frankfurt Operasında Özel Bir Gün……………………………………………………………İhsan Işık
İki Çiğ Tanesiydik……………………………………………………………………….Mustafa Alagöz
Dilbilgisi……………………………………………..………………………………….Nagehan Köksal
Şahit ve Sahip…………………………………………………......………….……………….Ali Ceylan
Aramak Görmekten Güzelmiş………………………………………………………..….……Arif Bilgin
Yeryüzü Serüveni………………………………………………….………..….Mustafa Karaosmanoğlu
Açılsa Kapıları Aşkın…………………………………………………………….…….Nurettin Durman
Vazgeçmeler Hastalığı……………………………………………………….…………..İsmail Aykanat
İrtibat:
Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü/Ar-Ge Birimi
Söğütlü Mahallesi, İrfan Caddesi, 76000, Merkez Iğdır
Telefon: 0476 227 66 19 Fax: 0476 227 66 18 Gsm: 505 541 52 12
meseldergisi@gmail.com
mesel76@hotmail.com.
facebook.com/ meseldergisi
                                                                           

Mustafa Alagöz

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com