2012-06-08

'Türk Edebiyatı' dergisinde “muhafazakâr sanat tartışması"

Haziran 2012

Bu sayımız, her zaman olduğu gibi bir röportajla başlıyor. Türk Tarih Kurumunca yayımlanan Türkiye’de Popüler Tarihçilik 1908-1960 adlı önemli eserin yazarı Dr. Ahmet Özcan, arkadaşımız Kılıç Karaosman’ın popüler tarihçiliğin geçmişi, bugünü ve tarih ilmine katkıları konusundaki sorularını cevaplandırdı.

Bildiğiniz gibi, birkaç ay önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, İstanbul’da verdiği bir konferansta “Nasıl muhafazakâr kesimin bir demokrasi anlayışı varsa, muhafazakâr estetik ve sanatın normlarını ve yapısını oluşturmak gibi bir yükümlülük içindeyiz” demiş ve basında hâlâ devam eden “Muhafazakâr sanat” tartışmasına yol açmıştı. Biz de bu konuda öteden beri düşündüklerini bildiğimiz dostlarımıza, “Haydi buyurunuz!” dedik. Mehmet Narlı, İbrahim Şahin, Bahtiyar Aslan ve Mehmet Aycı davetimize icabet ederek görüşlerini açıkladılar. Bu konudaki her görüşe açığız ve okuyacağınız yazılarda dile getirilen görüşlere itirazı olanların yazılarına de memnuniyetle yer veririz.

Muhafazakârlık tartışmalarında ismi çok zikredilen T. S. Eliot hakkında Amerikan Edebiyatı Profesörü Dr. A. Didem Uslu’nun kaleme aldığı yazıya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Didem Hanım’ın imzasını dergimizin bundan sonraki sayılarında da sık sık göreceksiniz. Bu sayının önemli yazılarından biri de Yadigâr Türkeli Sanlı imzasını taşıyor. Postmodern edebiyatın oryantalist nitelik taşıyıp taşımadığını tartışan Yadigâr Hanım, postmodern edebiyatın, hitap ettiği toplumu tarihsizleştirmek amacı taşıdığı görüşünde.

Yirminci yüzyılın en büyük mimarlarından sayılan Le Corbusier aleyhinde yazılmış bir yazıyı da bu sayımızda okuyacaksınız. Theodore Dalrymple imzasını ve “Le Corbusier Savaş Bombalarından Daha Yıkıcı” başlığını taşıyan bu yazı Türkçeye Senail Özkan tarafından çevrildi.

Alman Edebiyatı profesörü olmakla beraber, modern Türk edebiyatı üzerine yazdığı eleştirilerle tanınan Dr. Gürsel Aytaç hocamız, bu sayıda polisiye romanın önemli isimlerinden Ahmet Ümit’in Sultanı Öldürmek adlı son romanını; Tamer Kütükçü de Mehmed Celâl’in “Tanzimat’la Servet-i Fünun romanı arasında” sıkıştığını düşündüğü Küçük Gelin’ini değerlendirdi.

Hüseyin Raşit Yılmaz, Erol Güngör’ün Türk milliyetçiliği tasavvurunu bu büyük düşünce adamının Türk Kültürü ve Milliyetçilik adlı eserinden yola çıkarak ele aldı. Altan Daliorman, tatlı üslûbuyla ortaokulda Türkçe öğretmeni olan Rikkat Ilgaz’la Hababam Sınıfı’nın ünlü yazarı Rifat Ilgaz arasındaki ölümsüz aşkı anlatıyor. Prof. Dr. Namık Açıkgöz, eskilerin “müştemilü’z-ziddeyn” dedikleri “oksimoron” kavramının divan şiirindeki yansımalarına baktı. Ayşe Kasap, eski çocuk dergilerinde çocuklara okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak için neler yapıldığını araştırdı. Prof. Dr. Kenan Erdoğan’ın ilk bölümünün geçen sayıda yayımladığımız “İran ve Afganistan İzlenimleri”nin ikinci ve son bölümünü de bu sayıda okuyacaksınız.

Bu sayıda Deniz Özbeyli, Kübra Kader Erkoyuncu ve Nazan Özen’in birer hikâyesini; Cevdet Karal, Kalender Yıldız, Nurettin Durman, Abdurrahman Şimşek, İsmail Aykanat, Mehmet Özdemir, Nazlı Yıldırım, Ahmet Cora, Mustafa Özçelik, Melike Şen, Ahmet Mahir Pekşen ve Ömer Duman’ın da şiirlerini okuyacaksınız.

Kırkambar’ımız her zaman olduğu gibi dopdolu.

Daha güzel ve daha zengin sayılarda buluşmak üzere… Muhabbetle efendim.

Beşir Ayvazoğlu

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com