2011-08-03

'Tasfiye' dergisi Cemal Şakar dosyasıyla çıktı

Tasfiye 33 | Ağustos 2011

Öykü
Cemal Şakar, “Gidenler Gidenler”
Cemal Şakar, “Sesler”

Deneme, Eleştiri, Makale, Söyleşi
Asım Öz, “Hak ile Batılı Tefrike Uğraşanların Dayanak Noktaları Elbette ‘Furkan’ Olandır.”
Muhsin Bostan, “Cemal Şakar: İçimizden Biri”
Selvigül Şahin, “Gidenler Gidenler”
Köksal Alver, “Esenlik Zamanları”
İsa Darakçı, “Cemal Şakar’a Açık Pencere”
Tacettin Çetin, “Hikâyât = Âyetlerin Penceresi”
Beytullah Emrah Önce, “Dağların Yürüyeceği, Suların Tutuşacağı Günün Geleceği Bilinciyle Yazmak”
Selim Somuncu, “Cemal Şakar’ın Asabi ve İdeolojik Söylemi”
Mehmet Narlı, “Cemal Şakar Öyküsü Üzerine Kısa Kısa”
Asım Öz, “Cemal Şakar ya da Doğruyu Eğriden Ayıran Bilinç”

İrtibat:
www.tasfiyedergisi.com
tasfiyedergisi@gmail.com
505 259 07 15

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com