2011-08-04

Kubbealtı’ndan Peyami Safa’ya Vefâ

Kubbealtı Akademi Mecmuası yeni sayısında, vefatının 50. yılı münasebetiyle Peyami Safa’ya özel bir bölüm ayırdı. Derginin Temmuz-Ağustos-Eylül sayısı çıktı. Peyami Safa’ya ayrılan kısımda merhum Ergun Göze’nin “Peyâmi Safâ’nın Kaç Kelimesi Var?” başlıklı yazısı dikkat çekiyor. Mehmet Nuri Yardım “Mütefekkir Peyâmi Safâ” yazısında romancının düşünce adamı olarak portresini ortaya koyuyor. Makalenin sonunda Peyâmi Safâ hakkında yazılanlardan kısa bir seçme bulunuyor. “Peyâmî Safâ’nın Türkçesi”ni Recep Arslan kaleme almış. Can Şen’in yazısı ise “Vefâtının 50. Yılında Peyâmi Safâ’yı Anmak” adını taşıyor. Dergide ayrıca Peyâmi Safâ’nın güzel bir portresi de yer alıyor.


Kubbealtı Akademi Mecmuası, geleneğe uyularak yine Sâmiha Ayverdi’den bir yazıyla başlıyor. Selma Erk’e yazılmış mektupta dikkat çekici hususlara temas ediliyor.

Bekir Sıtkı Erdoğan ve Memduh Cumhur bu sayının iki değerli şairi. Prof. Dr. Ali Murat Daryal, “Hz.Peygamber’in Önderliği”ni anlatıyor. Prof. Dr. Abdullah Uçman’ın makalesi ise “Yeni Lisan Hareketi Karşısında Rızâ Tevfik” adını taşıyor. H. Necati Demirtaş’ın “Bir Umre Ziyâreti” yazısının ikinci kısmı merakla okunuyor. Muhterem Yüceyılmaz ise “Zeytinburnu’nun Ebedî Sâkinleri” başlığı altında düzenlenen toplantılara temas ediyor ve “Zeytinburnu’nda Bir Evliyâ” yazısında Seyyid Nizam Hazretleri’nin çocukluk dünyasındaki yerine temas ediyor. Ahmet Özdemir’den “Neşdet Rüştü Efe”yi okuyoruz. Yard. Doç. Dr. Süleyman Doğan, “Osmanlı Balkanlar’ın Ortak Mîrâsı ve Birlikte Yaşama” toplantısının değerlendirmesini yapıyor. Zeki Önsöz ve Kemal Y. Aren derginin diğer yazarları.

Kubbealtı Akademi Mecmuası, zengin muhtevasıyla, her zaman istifadeyle okunacak kıymetli makaleleriyle kültür dünyamızın öncü dergilerinden biri olmaya devam ediyor.İrtibat:
Peykhane Sokağı, No. 3 Çemberlitaş-İstanbul
Tel. 0 212 5162356- 5189209)

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com