2010-12-01

Kitap-lık dergisinde Refik Halid Karay

Sayı: 144 / Aralık 2010

“Kalemi de tebessümü kadar iğneli bir edip” demiş Yakup Kadri. “İstanbul Türkçesi” onun kaleminde şahlanır. Yaşamı, yaşadığı dönemi, ülkesini ve dünyayı, baş döndüren politik gelişmeleri, içinde bulunduğu toplumun sorunlarını, bireysel ve toplumsal yönelişlerin kesişmelerini, aykırılıklarını içtenlikle gözlemlemiş, dahası kavrayış ve seziş gücünü, nükteci kişiliğini keskin bir üsluba dönüştürmeyi bilmiş yazarlardandır Refik Halid.

Kuşkusuz politik tutumu, mizahçılığı ve gazeteciliğiyle de edebiyatımızdaki yeri saydamlaşmıştır. Deyim yerindeyse “dış kulvar”dan yaptığı ataklarla, parlak yeteneğiyle, hareli Türkçesiyle, kıvrak zekâsı, işlek kalemiyle varlık kazanmıştır. Öykücülüğüyle bilinir daha çok, oysa romanları, mizah ve hiciv yazıları, anı ve oyun yazarlığı, deneme, sohbet, fıkra yazıları bilinmeden tanınması zordur. Onun dilinde, üslubunda soluklanmak, külliyatı içinde bir süre yaşamak Türkçeyi özümsemektir. Söz varlığını anlatım gücüne kavuşturmuş, kendine özgü yalın söyleyiş lezzetleri yaratmış, dahası tiryakisini var etmiş bir yazardan söz ediyoruz. Kuşaktan kuşağa etkisini duyuran bir yazardan…

Ocağın her gözünde bir konu pişmekte: Önümüzdeki iki sayıda Tolstoy ve Ferit Edgü olacak. Sonraki sayılarda ise Broch, Artaud, Demir Özlü, Coetzee ve Pound’un yanı sıra kimi yazınsal kavramları irdelemeyi sürdüreceğiz. Epeyidir ara verdik ama okurlarımızın bizden bu tür dosyalar da beklediğini biliyoruz.

Demir Özlü bundan böyle kitap-lık’ta daha sık yer alacak: Bu sayıda “Ödemiş”, sonra “Simav” gelecek… Yaşadığı yerleri anlattığı anılarında koyu hüzünler çiçekleniyor. Önümüzdeki yıl Demir Özlü’nün bütün öykülerinin YKY’den çıkacağı müjdesini verelim bu arada.

Yeni yılda yeni sayılarda buluşmak üzere.


Murat Yalçın

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com