2010-03-07

"Temrin" dergisi


Temrin Dergisi Mart ayında 23. sayısını okurlarıyla buluşturdu. Derginin Mart sayısında üç tercüme şiir dikkat çekiyor: Hırvat şairi Tin Ujević ( Tin Uyeviç), Fars şairi Furuğ Ferruhzad, Kırgız şairi Tursunbay Adaşpayev. Bu yabancı şairlere Şeref Yılmaz, Selma Ayerdem ve Kâmil Çağlar Aksu eşlik ediyor. Sıddık Akbayır bu sayıda ''eleştirmenler tipolojisi'' üzerine önemli ve farklı bir değerlendirmede bulunuyor. Mehmet Öztunç, ''Öykübaz'' isimli kitabı değerlendiriyor. V. Hüseyin Kaya ''Yitik Sevda'' isimli öyküsüyle okurun karşısına çıkıyor. Hatice Eğilmez Kaya ''Pervanenin Duası Makbul Olsa Gerektir'' isimli denemesiyle okurun bam teline dokunuyor. Eylül Başak, ''Maske'' isimli öyküsüyle okurun karşısına çıkıyor. Onur Akbaş'ın ''Polisiye Roman İncelemesi'' bu sayıda da yer alıyor. Kadir Durmuş, ''Pardon Yoksa Siz Saadet misiniz?'' isimli öyküsüyle okurun karşısına çıkıyor. Mehmet Uyar ''Şeytanın Çemberi'' isimli öyküsüyle ilk kez dergide yer alıyor. Tahsin Yıldırım ''Salah Birsel'de Ölüm Duygusu''nu irdeliyor. Ceyhun Emre Teoman, ''Niyaz Çay Bahçesi'' isimli öyküsüyle dergide yer alıyor. Gülbahar Reçber, ''Anıları Koruyamayan Rüzgar'' isimli yazısıyla okurun karşısına çıkarken İhsan Safi, ''Yahya Kemal'de Fetih ve fetih Duyguları'' isimli inceleme yazısı ile dikkat çekiyor. Sibel Giray Özşirin, ''Makondo Kahvesi'' isimli öyküsünü okura sunuyor.

İletişim:
www.temrin.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com