2010-03-14

"Akpınar" dergisi


"Beşinci yılın ilk sayısı, 25. sayı ile huzurunuzdayız. Bu sayıda kıymetli eğitimci, kültür ve edebiyat adamı Besim Atalay’ı rahmetle anacağız.

1882’de Uşak’ta doğdu. 1965’te Ankara’da vefat etti. 1918-1919 yıllarında Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünde bulundu. Silifke’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kurdu ve Milli Mücadele çalışmalarına katıldı.

Bazı şehirlerimizi elimizden almak için düzenler kurmaya çalışanlara cevap olarak; güçlü kalemi, birikimi ve yüksek vatanperver duygularla; yazdığı yazıları bir uyanışın müjdesi oldu.

Kara günlerin aydınlık yüzünü bize gösteren bu yazılardan; o zamanki, Zaman Gazetesinde yayınlanan; birkaç makalesini ilgiyle ve ibretle okuyacaksınız.
Nâzım H. Polat’a dergimize bu yazıyı kazandırdığı için teşekkür ediyor, Besim Atalay’ı da rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Kıymetli Yazar Doğan Hızlan, Hürriyet Gazetesinin 26 Aralık 2009 günlü nüshasındaki yazısında, üç cildi bir arada yayımlana “Niğdeli Şair ve Yazarlar” kitabımı konu alan, “Edebiyatımızın Niğdeli Ustaları” başlıklı yazısını ilgiyle okuyacaksınız.

Saim Sakaoğlu’nun “Nasrettin Hocaya Yeniden bir Bakış” konulu konferansı vesilesiyle Niğde’de geçen misafirliğini anlatan “Niğde Güzellemesi” başlıklı yazısını, İsmail Görkem’in “Ziya Gökalp’ın Türkçülük Anlayışı–2”, Namık Aslan’ın “Niğde/Bor Kaynaklı Dört Cönk ve muhtemel Niğdeli Âşıklar”, Tayfun Haykır’ın “Besim Atalay’ın Niğde Maarif Müdürüyken kaleme aldığı bir yazı dizisi”ni, Bedrettin Keleştimur’un “Yine Dergiler Yine Kitaplar,” İsmail Özmel’in “Her Mutluluğun Bir Bedeli Vardır,” Cahit Mun’un “Yer Adları ve Aksaray,” Murat Soyak’ın “Fareler ve İnsanlar’a Dair” ve “ Mehmet Akif Aydınlığı” başlıklı yazılarını, İsmail Özmel, Ali İhsan Kolcu, İsmail Âdil Şahin, Fikret Dikmen, Nisari Özdoğan ve Esin Ardıç’ın şiirlerini zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.

Beşinci yılın ilk sayısı, 25. sayı ile huzurunuzdayız. Bizi yazıları, şiirleriyle ve destekleriyle yüreklendiren herkese saygılarımı sunuyor, sağlıcakla kalın, mutlu olun diyorum.

İsmail Özmel

İletişim:
ismailozmel@hotmail.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com